Sfinţii Apostoli şi Ecumenismul

Evanghelia după Matei 18:17 : “iar de nu va asculta de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş”.

Evanghelia după Marcu 6:11: “Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia”.

Evanghelia după Luca 9:5: “Şi câţi nu vă vor primi, ieşind din acea cetate scuturaţi praful de pe picioarele voastre, spre mărturie împotriva lor”.

Evanghelia după Luca 12:10: “Tot cel ce va zice cuvînt împotriva Fiului Omului se va ierta lui; iar celui ce va huli împotriva Duhului Sfînt, nu i se va ierta.”

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel 1:8-9: “Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!”

Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli: “Episcopul sau preotul sau diaconul dacă numai s-ar ruga împreună cu ereticii, să se afurisească, iar dacă le-a îngăduit acestora să liturghisească în calitate de clerici, să se caterisească”.

Canonul 10 al Sfinţilor Apostoli: „Dacă cineva s-ar ruga, chiar şi în casă, cu cel afurisit (scos din comuniune), acela să se afurisească.”

Sf. Ioan Gură de Aur: „ Duşmani ai lui Hristos nu sunt numai ereticii, ci şi cei aflaţi în comuniune cu ei.”

Sinodul II Ecumenic: “Eretici numim şi pe cei mai demult lepădaţi de la Biserică, şi pe cei mai în urmă de noi daţi anatemei, iar pe lângă aceştia, şi pe cei ce se prefac a mărturisi credinţa cea sănătoasă, dar s-au rupt, şi se adună împreună împotriva episcopilor noştri canonici, iar apoi şi cei care ar fi osândiţi de Biserică pentru oarecare pricini, sau lepădaţi de la împărtăşire, fie ei din cler, fie mireni”.

Sf. Ioan Maximovici: „Anatema celor ce se ridică împotriva Bisericii Ortodoxe şi susţin că Biserica s-a împărţit în aşa zise ramificaţii ce diferă una de alta după doctrină şi moduri de viaţă, sau că Biserica nu a existat în chip văzut, ci se va constitui abia în viitor când toate ramificaţiile sau părţile sau confesiunile şi chiar toate religiile se vor uni într-un singur trup! Anatema şi celor care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de preoţia şi tainele ereticilor, şi afirmă că botezul şi euharistia ereticilor pot mântui. Anatema şi celor ce au legături cu ereticii sau susţin, propovăduiesc şi iau apărarea ereziei ecumeniste a acestora, sub pretextul pretinsei dragoste frăţeşti sau a presupusei uniri a creştinilor despărţiţi”.

Sf. Iustin Popovici: „Ecumenismul este numele de obşte al pseudo-creştinismului, al falselor biserici din Apus. El cuprinde în sine întregul umanism european în frunte cu papismul. Pseudo-creştinismul şi pseudo-bisericile nu sunt altceva decât erezie peste erezie. De ce? Pentru că de-a lungul istoriei, erezii deosebite au negat sau au depreciat anumite calităţi ale Dumnezeului-Om Iisus Hristos, iar aceste erezii înlătură pe Dumnezeu-Omul punând în locul Lui pe om. În această privinţă nu e deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi alte erezii, al căror nume este legiune.”

Sf. Paisie de la Neamţ: „ Eretici sunt romano-catolicii cu al lor papă? Ştiu bine că vei zice că sunt eretici. Şi de vreme ce sunt eretici, precum şi cu adevărat sunt, atunci Sfânta noastră Biserică îi afuriseşte pe dânşii. Iar pe care Sfânta Biserică îi afuriseşte, şi eu împreună cu Biserica fiind, îi afurisesc. Anatema asupra celor ce se împotrivesc şi nu se supun Soborniceştii Biserici.”

Pr. Prof. Dumitru Stăniloae: „Eu nu sunt pentru ecumenism. Socotesc că ecumenismul este produsul masoneriei, vor să relativizeze credinţa cea adevărată. Ecumenismul este pan-erezia timpului nostru. Biserica Romano-catolică şi Biserica Ortodoxă nu sunt două surori. Nu există decât Un Singur Cap al Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate exista decât un singur Trup, adică o singură Biserică.”