Monahul Filotheu – Despre formule în diferite specii psaltice

În zilele de 4-5-6-7 Iulie 2016 am prezentat la Iaşi, la MasterClassul de muzică psaltică organizat la Conservatorul ieşean, cîteva expuneri despre formulele din muzica psaltică. În general nu sînt lucruri de o noutate absolută, ci mai mult elementare pentru înţelegerea muzicii bisericeşti, pentru împlinirea cuvîntului psalmistului David care, în Duhul Sfînt zice:

Psa 46:7 Cîntaţi Dumnezeului nostru, cîntaţi; cîntaţi Împăratului nostru, cîntaţi.
Psa 46:8 Că este împărat a tot pămîntul Dumnezeu, cîntaţi cu înţelegere.

Între ele, dedicat speciei stihirarice, mult nedreptăţită în contemporaneitate, am organizat o lansare a celor două volume din Doxastarul lui Iacov publicate pînă acum. Al treilea volum sperăm să apară pînă la 1 Septembrie.

Expunerile sînt dedicate în special psalţilor, dar şi celorlalţi iubitori de Dumnezeu.

*

*
*
*