Cultura neamului, după Nichifor Crainic

Tehnica vieţii sufleteşti constituie cultura unui neam – acel fel de a fi, de a gîndi, de a simţi, de a vorbi şi de a se închina, de a nădăjdui şi chiar de a muri.

Nichifor Crainic – Puncte cardinale în haos, ed. 1936, p. 131