Invitaţie oficială a Mănăstirii Petru Vodă către directorul INSHREW, Alexandru Florian

Domnule director al I.N.S.H.R.E.W.,

Mănăstirea Petru Vodă, întemeiată de Părintele Arhimandrit Justin Pârvu în anul 1991, a fost în toţi anii de sub călăuzirea marelui nostru duhovnic şi în cei patru ani ce au trecut de la săvîrşirea sa un locaş de neîncetată rugăciune, călăuzire duhovnicească şi mărturisire creştină. împlinirea poruncilor Evangheliei Mîntuitorului Iisus Hristos şi călăuzirea spre El a poporului român au fost principala noastră preocupare în această sfintă mănăstire. Prin exemplul personal şi aşezămîntul pus de Părintele Ctitor, în toţi aceşti ani au primit asistenţă spirituală şi sprijin concret, material, indiscriminat, toţi cei ce au bătut la porţile mănăstirii, nu numai creştini ortodocşi, ci şi cei aparţinînd altor confesiuni, atei sau de altă religie, inclusiv evrei.

Acuzele de antisemitism aduse de domniile voastre Părintelui Justin Pârvu nu se regăsesc nici în faptele, nici în cuvintele sale. Inima sa şi uşa chiliei sale au fost permanent deschise pentru toată omenirea.

În privinţa Legii 217/2015, chiar dacă iniţiativa ei vă aparţine, noi socotim că este o eroare judiciară şi politică asupra căreia Parlamentul României de astăzi sau din viitor va reveni şi o va abroga. O lege a memoriei nu îşi are rostul nicăieri în lumea aceasta, indiferent cît de multă suferinţă ar fi existat sau cîtă inflamare ar produce un anume subiect.

Primii 300 de ani de creştinism s-au caracterizat printr-o permanentă şi sîngeroasă persecuţie la adresa tuturor celor ce au crezut în Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Istoricii estimează un număr de 10.000.000 (zece milioane) de martiri – victime ale urii imperiale romane împotriva Domnului Iisus Hristos şi a Sfintei Sale Biserici. Secolul al XX-lea a fost mai sîngeros şi mai anti-creştin decît toate veacurile ce s-au scurs de la Naşterea Mîntuitorului pînă astăzi: istoricii estimează un număr între 60 şi 100 de milioane de victime ale ideologiilor anti-creştine precum bolşevismul comunist, marxismul şi nazismul. Cu toate acestea, nimănui nu i-a trecut prin cap, nici în zilele noastre, nici în ultimii 2000 de ani, să pedepsească cu închisoare sau în alt fel pe negaţioniştii acestor uriaşe persecuţii anti-creştine, pe atei sau pe anti-creştini declaraţi. Pentru aceea, părerea noastră este că în privinţa istoriei nu se pot da legi. Este datoria fiecărei generaţii să-şi cinstească înaintaşii prin scrieri, studii, cercetări istorice şi apologia suferinţei pentru o cauză nobilă, însă decretarea existenţei sau inexistenţei unui eveniment istoric (cum a fost şi marea de suferinţe îndurate de poporul evreu în secolul al XX-lea sub diferite regimuri totalitare) este o aberaţie istorică. Istoria nu se impune prin decrete; istoria este expresia activităţii umane şi a proniei dumnezeieşti în temporalitate.

Considerăm, aşadar, că va veni şi ziua abrogării nefericitei legi 217/2015 prin care se vrea damnarea unor generaţii întregi de sfinţi şi de eroi ai poporului român şi aşteptăm de la factorii politici responsabili să-şi asume acest gest.

Deoarece, ca ucenici ai Părintelui Justin Pârvu, am fost întotdeauna deschişi la dialog, vă invităm să veniţi la Mănăstirea Petru Vodă în ziua de Sîmbătă, 10 Iunie a.c., la pomenirea de patru ani de la mutarea dintre noi a marelui nostru duhovnic, să le explicaţi miilor de oameni ce şi-au anunţat deja prezenţa, în ce fel a contribuit Părintele Justin Pârvu “la respingerea democraţiei şi la instituirea antisemitismului ca politică de stat” şi cum “a făcut apologia legionarismului şi a avut repetate poziţii antisemite şi de negare a Holocaustului”, aşa cum aţi afirmat în comunicatul dat ieri, întrucît noi, cei care i-am fost alături în cei 22 de ani de vieţuire în Petru Vodă, nu cunoaştem să fi făcut aşa ceva, afirmaţiile dvs atît de radicale fiind cu totul depărtate de viaţa şi învăţătura sfinţiei sale. Vă vom oferi, la sfîrşitul slujbei de pomenire, 15 minute în care să explicaţi şi justificaţi celor de faţă o afirmaţie atît de gravă precum cea pe care aţi facut-o. Vă asigurăm de întreaga noastră bună-voinţă şi de sprijinul necesar unui asemenea demers, deşi aşteptăm de la dvs să veniţi ca mandatari oficiali deopotrivă ai comunităţilor evreieşti şi arabe din România, singurele comunităţi ce pot reclama existenţa vreunui anti-semitism în această ţară. În privinţa legionarismului, cîtă vreme nici măcar regimul comunist (instaurat în România prin ocupaţia sovietică bolşevică, care a ucis şi a torturat sute de mii de membri şi simpatizanţi ai fostei Mişcări Legionare) nu şi-a putut permite să îl condamne ca ideologie, un discurs pe acest subiect nu credem că îşi are rostul.

Aşteptăm, aşadar, de la domniile voastre, să confirmaţi, cît mai grabnic posibil, participarea la această pomenire a Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu, acest mare sfînt contemporan al poporului român şi al întregii Biserici Ortodoxe.

Data: 7 Iunie 2017

În numele obştii Mănăstirii Petru Vodă,

Arhimandrit Hariton Negrea

Domnului Alexandru Florian, director al I.N.S.H.R.E.W.