Comunicat

Mântuitorul lumii, Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, a venit în lume să propovăduiască tuturor oamenilor, indiferent de gen, rasă, vârstă, ocupaţie, etnie şi religie. Mesajul Domnului Dumnezeu este dăruit tuturor oamenilor care doresc să-l primească, în deplină libertate. Orice expresie şi manifestare de ură, violenţă, discriminare rasială sau etnică, orice violenţă de limbaj, orice ideologizare a credinţei, orice trufie umană, orice modificare a substanţei revelate cu păreri personale, orice uzurpare a religiei pentru scopuri meschine, orice politizare a învăţăturilor revelate, orice activism materialist şi în detrimentul vieţii veşnice, orice iraţionalism şi relativism prin care se distruge gândirea sănătoasă, orice înrobire a conştiinţei, orice formă de dispreţuire, înjosire ori lezare a persoanei umane din punct de vedere spiritual, intelectual sau psiho-fizic sunt împotriva Sfintei Evanghelii, împotriva Bisericii Ortodoxe şi împotriva lui Dumnezeu Însuşi.

De aceea, încercările milenare de a contrapune sfinţeniei rostului şi mesajului cu care Dumnezeu a înnobilat neamul omenesc prin Creaţie şi prin Venirea Sa, ca şi încercări recente – precum obligativizarea vaccinării generale (în ceea ce aminteşte de eugenie, în condiţiile în care nu există pandemii, iar ştiinţa poate demonstra efectele maligne/letale ale multor vaccinuri) –, sunt crime împotriva umanităţii, ale căror autor nevăzut este vrăjmaşul de veacuri al omenirii – diavolul –, iar autorii văzuţi sunt toţi cei ce nu cunosc pe Dumnezeu.

Evenimentele regretabile din Charlottesville, ca şi declaraţiile lipsite de Adevăr ale d-lui Heimbach, unul din liderii respectivi, anathematizat de Biserica Ortodoxă a Antiohiei, sunt tragicele urmări ale unei asemenea denaturări, în spirit imperialist, reducţionist şi ecumenist, a Sfintei Evanghelii şi a învăţăturilor Părintelui Justin Pârvu. Iată de pildă ce spune d-l Heimbach: „Vreau ca întreaga lume să devină ortodoxă, ceea ce cer este o soluţie politică pentru aceasta. În Grecia membri ai Zorilor Aurii pot participa la Liturghie împreună cu cei ai Partidului Comunist Grec, amintindu-şi că „toată grija lumească s-o lepădăm”; vreau ca Biserica să fie deschisă oricui, indiferent de vederile politice”. Astfel, pe lângă eroarea de a pretinde soluţii politice pentru o situaţie exclusiv duhovnicească, sau eventual de a le şi impune, domnia sa nu face diferenţa între păreri exoterice care pot să difere între ele fără să contravină dogmei ortodoxe, considerând ateismul comunist sau extremismul ca „simple vederi politice”, iar nu expresii ale unor ideologii incompatibile cu mântuirea şi respinse de Biserică.

Gestul unui provocator american exaltat de a invoca Mişcarea Legionară ca egidă are tot atâta legitimitate câtă ar avea un chinez zen săvârşind dansurile rituale ale indoamericanilor tribului Hopi: ridicol, nepotrivit, trist şi periculos. Dar nu este singurul: în această situaţie se află şi mulţi vorbitori de limbă română ale căror discursuri senzaţionaliste le sunt contrazise de fapte şi aplaudate de cei de o mentalitate cu ei. Chiar dacă poate d-l Heimbach nu realizează acest lucru, gândirea sa este în opoziţie cu Creştinismul Ortodox, şi chiar şi cu Mişcarea Legionară, iar faptul că le elogiază şi le citează în pofida acestei evidente opoziţii de gândire şi făptuire nu face decât să-i sublinieze neapartenenţa.

Toţi agenţii de dezinformare, oameni de presă sau cititori, care suferă de o crasă lipsă de cultură sau bun simţ şi asociază fapte cu idei contrare (şi invers) o fac spre ocara lor proprie. Folosirea ca prilej de ură a cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi a cuvintelor Sfinţilor – între care s-a numărat cu multă mărime de suflet şi părintele nostru duhovnic şi stareţ Arhimandritul Justin Pârvu – denotă o mentalitate necreştină.

Dumnezeul Bunătăţii, al Dragostei şi al Adevărului Veşnic să apere lumea Sa!

Mănăstirea Petru Vodă

Actualizare (15 August 2017): Nici unul din vieţuitorii Mănăstirii Petru Vodă nu are şi nu a avut vreodată vreo legătură cu cetăţeanul american Matthew Heimbach. Afirmaţiile sale despre Părintele Arhimandrit Justin Pârvu şi despre istoria României sînt provocări ordinare şi le dezavuăm în totalitate.