Puterea Arhanghelului Mihail

Rugăciune către Sfântul Arhanghel Mihail, voievodul cetelor cereşti

Această rugăciune, de o va citi credinciosul o dată în zi toată viaţa lui, diavolul nu se va atinge de dânsul, nici răutatea oamenilor nu-l va sminti,
iar când va să iasă din viaţa aceasta, sufletul lui nu va merge în muncile iadului.

Doamne, Dumnezeule, împărate Prea-mare şi fără de început, trimite, Doamne, pe Arhanghelul Tău Mihail spre ajutorul meu ca să mă scoată de la vrăjmaşii mei cei văzuţi şi nevăzuţi. O, Dumnezeiescule Mihaile, mare Arhanghele cel cu şase aripi, întâiule Domn şi Voievod al Cereştilor Puteri. O, minunatule Mare Arhanghele Mihaile, păzitor al celor negrăite, fii mie ajutător întru toate nevoile: întru scârbe, întru mâhniri, în căi, în râuri şi în mare-liman. Şi mă izbăveşte, Mare Arhanghele Mihaile, de toată înşelăciunea diavolească, când mă vei auzi pe mine, robul tău, rugându-mă ţie şi chemând numele tău cel sfânt! Grăbeşte spre ajutorul meu şi auzi rugăciunea mea. O, Mare Arhanghele Mihaile, biruieşte pe toţi cei ce se împotrivesc mie! O, Mare Arhanghele Mihaile, ajută mie, păcătosului robului tău, şi mă izbăveşte de cutremur, de potop, de foc, de sabie şi de năprasnica moarte şi de tot răul, de înşelătorul vrăjmaş şi de furtuna cea fără de veste şi de cel viclean mă izbăveşte, cu puterea Cinstitei şi de Viaţă făcătoarei Cruci a Domnului, cu rugăciunile Preasfântei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinţilor îngeri şi Apostoli, cu ale Sfântului Marelui făcător de minuni Nicolae şi cu ale Sfântului Proroc Ilie; cu ale Sfinţilor Marilor Mucenici Gheorghe Purtătorul de biruinţă şi Dimitrie Izvorâtorul de Mir, Teodor Tiron, Teodor Stratilat şi Ioan cel Nou; cu ale Sfinţilor Marilor Mucenici Nichita, Evstratie, Mercurie şi Hristofor; cu ale Cuvioşilor Părinţi şi cu ale Cuvioşilor Ierarhi, Mucenici şi Muceniţe şi cu ale Sfintelor Cereştilor Puteri. O, Mare Arhistrategule al Domnului, ajută-mi totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

din “Rugăciunile cele mai folositoare, Ed. Scara Print, Bucureşti, 2015, pag. 93-94