Lămurire editorială

Zilele acestea se lansează în Grecia o biografie a Părintelui Justin Pârvu la care Mănăstirea Petru Vodă nu a avut nici o contribuţie. Aducem la cunoştinţa credincioșilor următoarele:

1. Publicația cu titlul „Părintele Justin Pârvu, o viață de dragoste jertfelnică” NU aparține Mănăstirii Petru Vodă, aşa cum este printat greşit pe coperta din spate. Atît Mănăstirea Paltin, reala autoare a cărţii, cît şi Editura grecească şi-au cerut iertare Mănăstirii noastre pentru încurcătură, rămînînd ca imediat ce va fi posibil să printeze o supracopertă care să corecteze erata.

2. Mănăstirea Petru Vodă a publicat deja mai multe cărți biografice dedicate Părintelui Justin, dintre care prima în anul 2015, autobiografică, cu titlul “Cuviosul Justin Pârvu în propriile sale cuvinte“.

3. Cărţi dedicate Părintelui Justin Pârvu au apărut deja în multe limbi străine. Mănăstirea noastră nu poartă răspunderea conţinutului ediţiilor care nu îi aparţin.

Mănăstirea Petru Vodă
27 Februarie 2020

*

*

Αυτές τις ημέρς κυκλοφόρησε στην Ελλάδα μια βιογραφία του πατέρα του Justin Pârvu, στην οποία η μονή Petru Voda δεν είχε καμιά ανάμειξη. Αναφέρουμε στους πιστούς τα εξής:

1. Ο τόμος με τίτλο “Ζωή Θυσιαζόμενης Αγάπης. Γέρων Ἰουστῖνος Πίρβου” ΔΕΝ ανήκει στη Μονή Petru Voda,  όπως ισχυρίζεται στο εξώφυλλο του βιβλίου.

2. Η Μονή Petru Voda έχει ήδη δημοσιεύσει πολλά βιογραφικά βιβλία αφιερωμένα στον πατέρα Ιουστίνο, το πρώτο τον 2015, αυτοβιογραφικό, με τίτλο «Όσιος Ιουστίνος Parvu μέσα από τα λόγια του».

3. Πολλά βιβλία αφιερωμένα στον Γέροντα Ιουστίνο Parvu έχουν ήδη δημοσιευθεί σε πολλές γλώσσες. Η Μονή μας δεν είναι υπεύθυνη για εκδόσεις που δεν ανήκουν σε αυτήν.

Μονή Petru Voda
27 Φεβρουαρίου 2020

*

These days a biography of Father Justin Pârvu is released in Greece, to which the Petru Voda Monastery had no contribution. We bring to the notice of the believers the following:

1. The volume entitled “Father Justin Pârvu, a life of sacrificial love” does NOT belong to the Petru Voda Monastery, as it erroneously printed on the back cover.

2. The Petru Vodă Monastery has already published several biographical books dedicated to Father Justin, the first one in 2015, autobiographical, entitled “Elder Justin Pârvu in his own words“.

3. Many books dedicated to Elder Justin Pârvu have been published already in many languages. Our Monastery is not responsible for editions that do not belong to it.

Petru Voda Monastery
February 27, 2020