Sfîntul Symeon al Thessalonicului despre vederea Sfintelor Daruri

Sfintele Taine se arată şi poporului, pentru ca toţi să se închine Celui ce S-a jertfit pentru noi şi S-a adus Tatălui şi pentru ca prin închinăciune, prin mulţumire şi prin vedere credincioşii să se sfinţească cu totul şi să dobândească curăţire cei ce sunt de faţă, cei ce au răposat creştineşte şi toţi credincioşii din toată lumea, încă şi cei ce s-au sfârşit mai înainte cu bună cinstire să se învrednicească odihnei. Drept aceea, tot credinciosul să se roage pentru sine şi pentru viii lui şi pentru morţii lui văzând pe Stăpânul împăciuitor făcându-Se Jertfă şi Curăţie pentru toţi.

Tot credinciosul să privească la Dumnezeieştile Daruri cu capul descoperit şi cu toată frica şi dragostea şi să se închine cu cucernicie şi cu cutremur şi să se roage pentru sine, pentru ai săi şi pentru toţi credincioşii, precum am zis, până ce, tămâind preotul, le va duce la proscomidie. Într-acea înfricoşată vreme nimeni să nu fie cu neîngrijire, căci Însuşi Hristos este Cel ce se arată, şi în potir este chiar Sfântul Său Trup şi Prea-dumnezeiescul Sânge, şi orice se va ruga cu credinţă cineva atunci, va primi, pentru numele Lui cel sfânt, precum Însuşi a zis.

Această închinăciune şi rugăciune suntem datori a o face cu evlavie şi la vohodul Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite, ca şi cum am vedea pe Însuşi Hristos pe capul preotului.