Arhim. Hariton Negrea despre teologia ortodoxă a trupului uman

Teologia ortodoxă nu vorbeşte doar despre sufletul omului, ci despre om în integralitatea sa – suflet şi trup. Dumnezeu l-a creat pe om cu trup şi Însuşi S-a întrupat în om ca să mîntuiască întreaga fiinţă umană.

Este pentru prima dată în istoria omenirii cînd nu se mai înţelege în mod unitar această legătură – sufletul este trimis în virtual, iar trupul în experimente eugenice, într-o dublă realitate care nu poate avea în vedere supravieţuirea fiinţei umane.

În corul de ideologii antropologice care mai de care mai fantasmagorice, este momentul în care Biserica are datoria să amintească adevărurile raţionale şi naturale fundamentale, empirice, universal valabile. Clericii care preferă ideologiile nu trebuiesc ascultaţi, fiind călăuze oarbe orbilor. La Duminica orbului din Ierihon, Mîntuitorul arată că vindecarea omului începe cu vederea Adevărului.