Patrimoniul psaltic paisian

Cu adîncă evlavie în memoria sprijinului pe care părintele Justin Pârvu l-a acordat toată viaţa muzicii psaltice, Mănăstirea noastră îşi continuă, acum în al treilea ei deceniu, lucrarea de cercetare, editare, publicare şi sprijinire a psalţilor români şi a compozitorilor psalţi ai Bisericii Române prin prezentarea, accesibilizarea şi valorificarea tezaurului psaltic paisian, ca vîrf al creaţiei bizantine muzicale componistice şi interpretative.

 

Patrimoniul psaltic paisian – din volumele publicate de Mănăstirea Petru Vodă – Triodul, Penticostarul, Doxastarul, Calofoniconul, Kratimatarul şi Typikonul paisiene, precum şi din volumele în lucru Liturgikon şi Anastasimatar paisiene – reflectat în compoziţiile mai complexe şi mai dificile (peste 1200 de partituri) poate fi audiat în primă audiţie mondială pe canalele de youtube ars.revelata şi noetique.archive. Partiturile sunt citite la prima vedere de către un pustnic hirotesit ca psalt. Varietatea interpretativă ilustrează ethosul compoziţiei, cu scop didactic pentru dirijorii artei psaltice.