Jubileu milenar isihast – Sf. Symeon Noul Teolog

Ca urmare a proiectului înaintat de Mănăstirea noastră Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei ca organizatoare a Festivalului Internaţional de Muzică Byzantină în data de 5 Octombrie 2021, pentru anul dedicat de Patriarhia Română sfinţilor isihaşti, în care se încadrează propunerea noastră pentru coroborarea cu jubiliarul tricentenar al Sfîntului Paisie de la Neamţ (isihastul prin excelenţă) al eparhiei noastre, ne bucurăm duhovniceşte că prin bună voinţa Înalt Prea Sfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, ideile noastre îşi găsesc, sub oblăduirea sa, împlinirea, începînd în seara aceasta cu o priveghere fastuoasă în cinstea împlinirii unui mileniu de la săvîrşirea Sfîntului Symeon Noul Teolog.

Privegherea încununată cu Sfînta Liturghie va reuni la biserica Banu din Iaşi (începînd cu orele 20:00) două coruri psaltice ieşene – Corul Chivotul al Mitropoliei Iaşilor şi Corul Melos Paisian (sprijinit de Mănăstirea Petru Vodă) – şi va fi difuzată în direct pe portalul doxologia.ro (mulţumim parohului bisericii Banu, părintele Bogdan Ţifrea, pentru bună voinţă).

Cu această ocazie ne bucurăm să anunţăm şi publicarea traducerii inedite a Imnelor Sfîntului Symeon Noului Teolog a Monahiei Mărturisitoare Teodosia Laţcu şi a unei ediţii versificate bazată pe traducerea paisiană a aceloraşi imne, lucrată în Mănăstirea noastră.

Tot în cadrul proiectului salutăm organizarea concursului de interpretare psaltică a compoziţiilor paisiene editate şi propuse de Mănăstirea noastră.

Întrucît Cuviosul Părinte Justin Pârvu este ultimul discipol paisian şi principalul sprijinitor al curentului paisian de după 1990, considerăm anul acesta un prilej pentru Mănăstirea noastră de a dărui Bisericii Ortodoxe rodul acestor decenii de muncă asiduă, astfel încît vom continua seria de conferinţe, publicaţii şi privegheri cu bucuria de a vedea nu numai interesul străinilor pentru paisianism şi tradiţia milenară isihastă şi muzicală românească, dar şi că, în pofida greutăţilor istorice, harul lui Dumnezeu a reaprins în inimile românilor dragostea pentru propria lor comoară. Dumnezeu să întărească şi să sporească lucrarea Dumnezeiescului Har în sufletele celor ce Îl iubesc!