Comunicat

Fiind unul din obiectivele cultural-spirituale ale României alături de alte lăcaşuri de cult sau puncte istorice care primesc un mare flux de pelerini şi de persoane cu funcţii diferite în Stat, facem precizarea că Mănăstirea Petru Vodă nu recomandă şi nu promovează nici un partid politic.

Pentru noi şi pentru orice creştin, mai ales în actualul context spiritual al omenirii, numai Mîntuitorul Iisus Hristos este izvor al vieţii celei veşnice din care se adapă întreaga suflare, cultură şi civilizaţie.

16 Iunie 2023

Mănăstirea Petru Vodă