Acatistul Muceniţei Heruvima de la Mănăstirea Petru Vodă (8 Noiembrie)

Condac 1 Apărătoare a sfintelor scrieri, ostenind întru viaţă cărturărească, ai mărturisit dragostea ta de Adevăr şi cu vorba bine-cunoscătoare, şi cu bărbăţie răbdând moarte mucenicească, Maică prea-vitează, iar proslăvită fiind în Cer, te-ai făcut de-suflet-întăritoare celor ce-ţi cântă ţie: … Read More

Laude Maicii Domnului

Înregistrări de la privegherea şi praznicul Maicii Domnului Prodromiţa de la schitul românesc Prodromu din Sf. Munte Athos. (Privegherea – 24/25 iulie 2016 – a început la ora 7 seara şi s-a încheiat a doua zi la ora 7 dimineaţa; … Read More

Prohodul Maicii Domnului, tradus de Sfîntul Ioan Iacob

Starea I   Fiind Maica Vieţii, îngropării te-ai dat Şi-ale îngerilor cete s-au spăimîntat Adormirea ta cinstind-o luminat.   Născătoarea Vieţii şi-al luminii izvor La-ntuneric ucenicii cum te pogor? Tu fiind lumina noastră-a tuturor!   Te mărim pe tine, Maica … Read More

Slava Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic

Cîntată la Mănăstirea Petru Vodă astăzi, 12 iunie 2016, la prăznuirea celor 318 (319, dacă-l numărăm şi pe Părintele Justin dimpreună cu aceştia la pomenirea cărora a binevoit Domnul să-l ia la Sine) Sfinţi Părinţi mărturisitori de la Sinodul I … Read More

Decizie sinodală pentru apărarea iconografiei bizantine

Decizia Sfîntului Sinod privitoare la icoanele, arhitectura, pictura şi ornamentaţiunea bisericilor din toată ţara – 22 Noembrie 1889 Considerînd pictura bizantină, şi împreună cu dînsa şi pe celelalte arte frumoase, ca fiind singurele întru a representa cu splendoare, magnificenţă şi … Read More

Cuviosul Schimonah Nectarie Protopsaltul (+ 5 dec. 1899)

Sfântul Munte păstrează cu evlavie pururea pomenirea Prea-cuviosului Părinte Nectarie Românul, numit şi al doilea Cucuzel, marele protopsalt al Athosului. Fragmentul de mai jos, aflat în manuscrisul athonit 133 (în catalogarea lui Sebastian Barbu Bucur), fol. 640v-647v, redă “Viaţa si … Read More