Paraclisul şi Acatistul Sf. Efrem cel Nou

Dumnezeu este Domnul… Bine ai plăcut lui Dumnezeu, purtătorule de chinuri, şi prin nevoinţă ţi-ai albit haina şi te-ai îmbrăcat în harul Duhului Sfânt, Parinte. Cu ardoare ai pătruns în lupta cea mucenicească şi ca un porumbel curat te-ai odihnit … Read More

Cântări brâncoveneşti la Botezul Domnului

“Glasul Domnului” (stihiră la Botezul Domnului), glas 8  (de la început la min. 4:45) “Ca un Om la rîu ai venit” (stihiră la Botezul Domnului), glas 8 (min. 19:10 până la 26:00)    

Pr. Daniil de la Rarău – Acatistul Sf. Ioan Teologul

Condac 1 Arzătorule Sfânt, rob al harului dulce nespus, şi verhovnic al iubirii de smarald a lui Iisus, bătrân alb cu petalonul tainicei arhierii şi dascăl de tâlc al pecetluitei Bogoslovii, primeşte-ne sub dreptarul crinului împărătesc. Punerea mâinilor în creştet … Read More

Acatistul Muceniţei Heruvima de la Mănăstirea Petru Vodă (8 Noiembrie)

Condac 1 Apărătoare a sfintelor scrieri, ostenind întru viaţă cărturărească, ai mărturisit dragostea ta de Adevăr şi cu vorba bine-cunoscătoare, şi cu bărbăţie răbdând moarte mucenicească, Maică prea-vitează, iar proslăvită fiind în Cer, te-ai făcut de-suflet-întăritoare celor ce-ţi cântă ţie: … Read More

Laude Maicii Domnului

Înregistrări de la privegherea şi praznicul Maicii Domnului Prodromiţa de la schitul românesc Prodromu din Sf. Munte Athos. (Privegherea – 24/25 iulie 2016 – a început la ora 7 seara şi s-a încheiat a doua zi la ora 7 dimineaţa; … Read More

Prohodul Maicii Domnului, tradus de Sfîntul Ioan Iacob

Starea I   Fiind Maica Vieţii, îngropării te-ai dat Şi-ale îngerilor cete s-au spăimîntat Adormirea ta cinstind-o luminat.   Născătoarea Vieţii şi-al luminii izvor La-ntuneric ucenicii cum te pogor? Tu fiind lumina noastră-a tuturor!   Te mărim pe tine, Maica … Read More

Slava Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic

Cîntată la Mănăstirea Petru Vodă astăzi, 12 iunie 2016, la prăznuirea celor 318 (319, dacă-l numărăm şi pe Părintele Justin dimpreună cu aceştia la pomenirea cărora a binevoit Domnul să-l ia la Sine) Sfinţi Părinţi mărturisitori de la Sinodul I … Read More

Decizie sinodală pentru apărarea iconografiei bizantine

Decizia Sfîntului Sinod privitoare la icoanele, arhitectura, pictura şi ornamentaţiunea bisericilor din toată ţara – 22 Noembrie 1889 Considerînd pictura bizantină, şi împreună cu dînsa şi pe celelalte arte frumoase, ca fiind singurele întru a representa cu splendoare, magnificenţă şi … Read More