Evanghelia din Duminica a şasea după Înviere (Ioann 9:1-38)

9:1  Şi trecînd Iisus, a văzut pe un om orb din naştere.

9:2  Şi l-au întrebat pe el ucenicii lui, zicînd: Rabbi, cine a greşit? Acesta, sau părinţii lui, de s-a născut orb?

9:3  Răspuns-a Iisus: Nici acesta a greşit, nici părinţii lui; ci ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu întru el.

9:4  Mie Mi se cade să lucrez lucrurile Celui ce M-a trimis pe mine, pînă este ziuă; vine noaptea, cînd nimeni nu poate să lucreze.

9:5  Cînd sînt în lume, lumină sînt lumii.

9:6  Acestea zicînd, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipa, şi a uns cu tina peste ochii orbului.

9:7  Şi i-a zis lui: Mergi de te spală în scăldătoarea Siloamului, (ce se tîlcuieşte “trimis”).

9:8  Deci s-a dus şi s-a spălat şi a venit văzînd.

9:9  Iar vecinii şi cei ce îl văzuseră pe el mai-nainte că era orb ziceau: Au nu este acesta cel ce şedea şi cerşea?

9:10  Unii ziceau că: Acesta este; iar alţii ziceau că: Seamănă cu el; iar el zicea că: Eu sînt.

9:11  Deci îi ziceau lui: Cum ţi s-au deschis ochii? Răspuns-a acela, şi a zis: Un om ce se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei şi mi-a zis mie: Mergi la scăldătoarea Siloamului şi te spală; şi mergînd şi spălîndu-mă, am văzut.

9:12  Şi i-au zis lui: Unde este acela? Zis-a: Nu ştiu.

9:13  Îl aduc pe el la farisei, pe cel ce oarecînd a fost orb.

9:14  Şi era Sîmbăta cînd a făcut Iisus tina şi i-a deschis ochii lui.

9:15  Deci iarăşi l-au întrebat pe el şi fariseii cum a văzut. Iar el a zis lor: Tină a pus pe ochii mei şi m-am spălat şi văd.

9:16  Deci ziceau oarecare din Farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, că nu păzeşte Sîmbăta. Alţii ziceau: Cum poate om păcătos să facă semne ca acestea? Şi împerechere era între ei.

9:17  Zis-au orbului iarăşi: Tu ce zici pentru dînsul, că a deschis ochii tăi? Iar el a zis că:Proroc este.

9:18  Deci nu au crezut iudeii pentru dînsul că orb a fost şi a văzut, pînă ce au chemat pe părinţii acestuia ce a văzut.

9:19  Şi i-au întrebat pe ei, zicînd: Acesta este fiul vostru, care voi aţi zis că s-a născut orb; cum, dar, acum vede?

9:20  Răspuns-au lor părinţii lui şi au zis: Ştim că acesta este fiul nostru şi că orb s-a născut.

9:21  Iar cum vede acum, nu ştim; sau cine i-a deschis lui ochii, noi nu ştim; însuşi are vîrstă, pe dînsul îl întrebaţi, el singur pentru sine va spune.

9:22  Acestea au zis părinţii lui, că se temeau de iudei; pentru că acum se înţeleseseră iudeii că de îl va mărturisi pe El cineva a fi Hristos, să se lepede din sinagogă.

9:23  Pentru aceea părinţii lui au zis că “Vîrstă are, pe dînsul îl întrebaţi”.

9:24  Deci au chemat a doua oară pe omul care fusese orb şi au zis lui: Dă slavă lui Dumnezeu; noi ştim că omul acesta este păcătos.

9:25  Iar acela a răspuns şi a zis: De este păcătos, nu ştiu; una ştiu: că orb fiind eu, acum văd.

9:26  Şi i-au zis lui iarăşi: Ce a făcut ţie ? Cum ţi-a deschis ţie ochii?

9:27  Răspuns-a lor: Am zis vouă acum şi nu aţi auzit; ce voiţi iarăşi să auziţi? Au doară şi voi vreţi să vă faceţi ucenici ai Lui?

9:28  Deci l-au ocărît pe el şi au zis lui: Tu eşti ucenic al aceluia; iar noi sîntem ucenici ai lui Moise.

9:29  Noi ştim că cu Moise a grăit Dumnezeu; iar pe acesta nu-l ştim de unde este.

9:30  Răspuns-a omul şi a zis lor că: Întru aceasta este minune, că voi nu ştiţi de unde este şi a deschis ochii mei.

9:31  Şi ştim că pe păcătoşi Dumnezeu nu-i ascultă, ci de este cineva cinstitor de Dumnezeu şi face voia Lui, pe acesta îl ascultă.

9:32  Din veac nu s-a auzit, că să fi deschis cineva ochii ai vreunui orb din naştere.

9:33  De nu ar fi acesta de la Dumnezeu, nu ar putea face nimic.

9:34  Răspuns-au şi au zis lui:Întru păcate tu te-ai născut tot, şi tu ne înveţi pe noi?! Şi l-au gonit pe el afară.

9:35  Auzit-a Iisus că l-au gonit pe el afară şi aflîndu-l pe dînsul, i-a zis lui: Tu crezi în Fiul lui Dumnezeu?

9:36  Răspuns-a acela şi a zis: Şi cine este, Doamne, ca să cred într-Însul?

9:37  Şi i-a zis Iisus lui: Şi L-ai văzut pe El, şi Cel ce grăieşte cu tine, Acela este.

9:38  Iar el a zis: Cred, Doamne; şi s-a închinat Lui.

Tîlcuirea Sfîntului Theofan Zăvorîtul la Evanghelia Duminicii a şasea după Înviere (Ioann 9:1-38)