12. Matthei 27:62-66
27:62.    Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat,
27:63.    Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula.
27:64.    Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi.
27:65.    Pilat le-a zis: Aveţi strajă; mergeţi şi întăriţi cum ştiţi.
27:66.    Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.