Dl. Vasile Bănescu nu reprezintă Biserica Ortodoxă

Delimitarea de dogmele şi canoanele Bisericii Ortodoxe este un blestem care s-a lipit ca râia de capră de toţi purtătorii de cuvânt ai Sfintei noastre Biserici din ultimii 30 de ani. Ce este Biserica Ortodoxă? Biserica este Trupul lui Hristos. … Read More

Protestantizare de Crăciun

Dovada unei trăiri ortodoxe autentice este şi acel simţ exclusiv dăruit de Duhul Sfînt care sesizează prezenţa sau absenţa Sa dintr-un moment, lucru, om sau lucrare. O faţetă a acestei capacităţi este simţul ridicolului. Există un ridicol al unui act … Read More

Nu participaţi la rugăciuni împreună cu ereticii

Pentru păcatele acestui popor greu încercat, o pătrime din credincioşii săi trăiesc în diaspora, siliţi de împrejurări. În diaspora au nefericirea de a suferi, pe lîngă umilinţele exilului, şi greutăţi în Biserică: fie că nu au unde se ruga, fie … Read More

Păstorul

Adesea ecumeniştii folosesc citatul „şi va fi o turmă şi un păstor” (Ioan 10:16) pentru a-şi justifica erezia lor de a uni Ortodoxia şi toate ereziile într-una singură, pe care s-o numească în mod la fel de greşit „Una Sfîntă … Read More

Sf. Iustin Popovici – Ecumenismul umanist

Ecumenismul e numele de obşte pentru creştinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creştinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase nu sînt nimic … Read More

Unicitatea Bisericii

„După ce s-a dat Legea prin Moise, ereziile ce s-au rupt de ea mai înainte de venirea în Trup a lui Hristos sunt în număr de unsprezece, iar după venirea în Trup [a lui Hristos sunt] alte şaizeci în afară … Read More

Între ecumenism şi anti-ecumenism

NOTĂ: Simpla dialogare inter-confesională se împarte în: 1. diplomatică (a. civilizata conversaţie între oameni şi b. relaţiile oficiale dintre conducători), 2. apologetică (a. mărturia lucrării revelaţiei lui Dumnezeu în viaţa cuiva şi b. argumentarea dogmatică pertinentă) şi 3. polemică (combaterea … Read More

Sfinţii Apostoli şi Ecumenismul

Evanghelia după Matei 18:17 : “iar de nu va asculta de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş”. Evanghelia după Marcu 6:11: “Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieşind … Read More

Dostoievski: “taina fiarei” – ecumenismul

În nemărginita Lui îndurare, voia să umble din nou printre oameni cu chipul pe care-L purtase cu cincisprezece veacuri în urmă. A descins, deci, într-una dintre pieţele toride ale oraşului meridional… Apare acolo din senin, pe tăcute, fără să prindă … Read More

Părintele Justin Pârvu despre ecumenism

– Cum vedeţi o reînnoire duhovnicească a teologiei româneşti ? – Nu trebuie reînnoită, trebuie păstrată. Biserica Română are o creştere frumoasă, are o istorie, o tradiţie, o viaţă plină de modele, de sfinţi părinţi, de martiri! Modelul suprem de … Read More