Cântări brâncoveneşti la Botezul Domnului

“Glasul Domnului” (stihiră la Botezul Domnului), glas 8  (de la început la min. 4:45) “Ca un Om la rîu ai venit” (stihiră la Botezul Domnului), glas 8 (min. 19:10 până la 26:00)