Toleranţa faţă de păcat e o formă de ateism

Dacă am presupune că Dumnezeu nu urăște păcatul, atunci ar trebui să acceptăm că de fapt nu este Dumne­zeu. Pentru că, Dumnezeu fiind, se cuvine să urască păcatul, ca pe cel ce I împotrivește și Îl urăște cu ură care … Read More

Sf. Nil Sinaitul – Despre slava deşartă

Ca o turturea se împodobeşte faţa atunci cînd acoperă şi ascunde cu osîrdie virtutea, ce năzuieşte să fugă, pe cît este cu putinţă, de lauda celor care o văd, ca turtureaua folosind pustia ca să ascundă lucrurile pe care le … Read More