Valeriu Gafencu – Trăiesc flămând

Sub flacăra iubirii arzătoare
Din zori de zi şi până-n noapte-aştept,
Te chem şi noaptea, ghemuit cu capu-n piept:
Iisuse, Iisuse!
Încet mă mistui, ca o lumânare.

Sf. Anastasie Sinaitul – lămuriri hristologice

Argument pe temeiul Vechiului şi Noului Testament că firea şi persoana nu sunt identice După ce a fost aşezat Atot-împăratul Hristos Dumnezeu întâistătătorul „pe un scaun înalt şi măreţ” în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, Sobornicească şi Apostolică, de faţă cu … Read More