Sf. Maxim Mărturisitorul – Tîlcuire la Psalmul 59

Tâlcuire la Psalmul 59[1] La sfârşit, celor care vor fi schimbaţi; ca inscripţie pe coloană pentru David, spre învăţătură, când a ars Mesopotamia şi Siria Soba şi s-a întors loab şi a răpus Valea Sării, douăsprezece mii. La sfârşit, celor … Read More

Sf. Grigorie Dialogul – Despre dragostea de Dumnezeu

Sfânta Scriptură este un munte, din care Domnul vine în inimile noastre ca să înţelegem. Munte despre care este spus prin proroc: „Dumnezeu va veni din Liban şi Cel Sfânt din muntele umbros şi stufos”. Muntele acesta este şi stufos … Read More

Cauzele şi soluţiile problemelor româneşti

28:2.  De vei asculta glasul Domnului Dumnezeului tău, vor veni asupra ta toate binecuvântările acestea şi se vor împlini asupra ta: 3.    Binecuvântat să fii în cetate şi binecuvântat să fii în ţarină; 4.    Binecuvântat să fie rodul pântecelui tău, … Read More

Căderea lui Cain şi moartea lui Abel

“După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, şi ea, zămislind, a născut pe Cain şi a zis: “Am dobândit om prin Dumnezeu”. Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar … Read More

Zămislirea Bisericii

„Vino, am să-ţi arăt Mireasa, Femeia Mielului” (Apoc. 21:9) „Cînd Hristos a fost înjunghiat ca un miel, El S-a logodit cu Biserica prin propriul Său Sînge. Precum femeia a fost făcută pentru Adam în timpul somnului lui prin scoaterea coastei, … Read More

Destinaţia Sfintei Scripturi: inima omului

„Aşa am săvârşit şaptesprezece ani, nenumărate nevoi pătimind; iar de atunci până astăzi ajutătoarea mea, Născătoarea de Dumnezeu, mă povăţuieşte la tot pasul”. Şi a zis Zosima către dânsa: „Dar n-ai avut trebuinţă de hrană sau de îmbrăcăminte?” Iar ea … Read More

Sfinţii Apostoli către poporul român

Fraţilor, Câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat, împreună cu El ne-am îngropat prin Botez întru moarte, ca în ce chip S-a sculat Hristos din morţi prin Slava Tatălui, aşa şi noi să fim întru înnoirea … Read More