Gînduri despre adunarea din Creta şi urmările sale

Întrucît suntem prima mănăstire ortodoxă din România care a publicat cărţi împotriva ecumenismului (încă din 1999), cea mai prolifică mănăstire românească în ce priveşte publicaţiile patristice şi singura mănăstire ortodoxă din lume care a publicat, cu aproape un an înainte … Read More

Între ecumenism şi anti-ecumenism

NOTĂ: Simpla dialogare inter-confesională se împarte în: 1. diplomatică (a. civilizata conversaţie între oameni şi b. relaţiile oficiale dintre conducători), 2. apologetică (a. mărturia lucrării revelaţiei lui Dumnezeu în viaţa cuiva şi b. argumentarea dogmatică pertinentă) şi 3. polemică (combaterea … Read More

Despre documentele conferinţei din Creta

În conformitate cu Sfintele Canoane, vom prezenta cu smerenie propunerile şi gîndurile noastre cu privire la hotărîrile conferinţei din Creta (16-26 Iunie a.c.) într-o adresare scrisă, oficială, argumentată scripturistic şi patristic, la următoarea întrunire Sinodului B.O.R., aşteptînd în post şi … Read More

Enciclica Sinodului din Creta – 26 iunie 2016

Notă (30 iunie 2016): Mănăstirea noastră îşi retrage orice comentariu până la publicarea textelor oficiale în limba română. Textul enciclicei poate fi citit aici: https://www.holycouncil.org/-/encyclical-holy-council?inheritRedirect=true&redirect=%2Fhome

Comunicat al Mănăstirii Petru Vodă despre Sinodul din Creta din Iunie 2016

Comunicatul oficial iniţial, bazat pe întîlnirea de la Chambesy din 1976, preciza subiectele Sinodului: „Diaspora ortodoxă Autocefalia şi modul declarării acesteia  Autonomia şi modul declarării acesteia Dipticele (ordinea pomenirii întîistătătorilor bisericilor ortodoxe la slujbe – n.n.) Calendarul comun Impedimente la … Read More