Sfîntul Ioann Scărarul despre smerita cugetare şi despre smerenie

În capitolul 25 al Scării sale, Sfîntul Ioann Scărarul nu vorbeşte despre smerenie, ci despre smerita cugetare. Numerele din text sînt numerele comentariilor (scoliilor), care se găsesc la sfîrşitul capitolului. CUVÎNTUL AL DOUĂZECI ŞI CINCILEA Despre preaînalta smerita-cugetare, pierzătoarea patimilor, … Read More