Canonul şi Acatistul de pocăinţă pentru avorturi

Aşa cum vrednicia părinţiei se numeşte şi se datoreşte şi tatălui, şi mamei, tot la fel şi păcatul uciderii de prunc este răsfrînt şi asupra mamei, şi asupra tatălui. Amîndoi trebuie să facă pocăinţă înaintea lui Dumnezeu, prin zdrobirea cugetului, … Read More

Cuviosul Sofronie Saharov – Despre pocăinţă

„Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi a treia zi să învie din morţi, şi să se propovăduiască în numele Lui pocăinţa şi iertarea păcatelor în toate neamurile” (Lc 24: 46-47). Negrăit de mare este darul pocăinţei: … Read More

Rugăciune şi Mărturisire

Doamne, Dumnezeule Atotţiitorule, Cel Mare şi Minunat, Cel ce păzeşti legămîntul Tău şi mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine şi păzesc poruncile Tale! Adu-Ţi aminte de îndurările Tale şi de milele Tale, că din veac sînt, şi nu … Read More