Psaltirea obştii Sfîntului Paisie de la Neamţ (1817)

Psaltirea tipărită la Mănăstirea Neamţ în anul 1817 este o traducere anonimă a unor monahi români, ucenici ai Sfîntului Paisie, după originalul grecesc şi folosind tîlcuirile ce le-au avut la îndemînă în acei ani. Copierea, diortosirea şi aducerea la limbajul actual s-a făcut la Mănăstirea Paltin. Textul poate fi folosit liber, de către oricine. Publicarea sa în altă formă decît în cea de aici vrem să se facă cu menţiunea sursei şi a editorului.
Coperta 1817 Psaltirea paisiana