Ierod. Gavriil – Despre lumina ochilor sufletului

Ne aflăm astăzi în această perioadă de post și de pregătire pentru Praznicul Nașterii Domnului, în Duminica a 31-a după Rusalii, Duminică care ne pune înainte prin evanghelia pe care am ascultat-o la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, o minune săvârșită … Read More

Două cuvinte la Schimbarea la Faţă

Preacuvioși părinți și frați, iată-ne adunați iarăși în jurul Sfântului Prestol, ca în fiecare zi de Duminică și de sărbătoare, iar unii dintre cei mai râvnitori chiar zilnic, în atmosferă de rugăciune și de evlavie păstrând tradiția Apostolilor despre care … Read More

Despre închinarea în Duh şi în Adevăr

„Întrebare: Dar de vreme ce aceste roade sunt fireşti – precum acestea: dragostea, credința, rugăciunea –, fă-ne deosebirea: care sunt cele fireşti și care sunt cele ale Duhului Sfânt? Răspuns: Cele ale tale pe care le faci, sunt bune și … Read More

R. Fotie – Despre gîrbovire şi vindecare

Preacuvioși părinți și iubiți frați întru Hristos, Ne aflăm astăzi în Duminica douzeci și șaptea a după Rusalii, zi în care am auzit citită Evanghelia de la Luca, capitolul 10 , vs. 10-17  despre o femie gârbovă vindecată de Domnul … Read More

Monahul Filotheu – Cuvînt la Sfinţii Trei Ierarhi

Fraților și părinților, pe acești trei Luminători mai mari ai Dumnezeirii Celei Întreit strălucitoare, pe cei ce luminează lumea cu razele Dumnezeieștilor Învățături; pe râurile înțelepciunii cele cu miere curgătoare, care adapă toată făptura cu apele cunoștinței de Dumnezeu; pe … Read More