O minune a Cuviosului Iachint de la Cernica la Mănăstirea Simonopetra din Athos

…ὁ σεβάσμιος καθηγούμενος τοῦ νέου κοινοβίου τῶν Βλάχων, ἤτοι τῆς ἱερᾶς μονῆς Σιμωνόπετρας, κύριος Ὑάκινθος… […cinstitul povăţuitor al noii chinovii a românilor, adică al sfintei mănăstiri Simonopetras…] Înainte de a fi ctitorit schitul Schitul Românesc Prodromu din Sfîntul Munte Athos, … Read More

Câteva mărturii despre Sfânta Lumină de la Ierusalim

Pentru că în ultima săptămână au apărut numeroase discuții despre Lumina Sfânta de la Ierusalim, încerc să ajut prin punerea la dispoziția celor interesați a mărturiilor despre Sfânta Lumină. M-am folosit de un articol bine documentat publicat în revista Irenikon în 2004. … Read More

Despre îndemnul petiţionar la schismă

Cînd petiţionarii, rugîndu-se public, vor face să pogoare din cer sfînta lumină, norul de pe Tabor şi vor întoarce înapoi Iordanul, vor putea fi luaţi în seamă. Pînă atunci, voia lui Dumnezeu este limpede şi nu ţine de recalcularea calendarului … Read More

Calofonicon Paisian

După Triodul Paisian (2005), Penticostarul Paisian (2018) şi Doxastarul lui Iacov Protopsaltul (2016-2017), Calofoniconul Paisian reprezintă colecția celor mai frumoase şi mai complexe și mai grele cîntări psaltice cîntate în Ţările Române între 1763 și 1859, cu rădăcini încă de … Read More

Propuneri privitoare la psalţi în anul dedicat lor

  Criteriile fundamentale de acreditare ale cântăreţului bisericesc, atestate istoric, canonic şi scripturistic sunt (în ordinea importanţei lor): 1. Apartenenţa la Ortodoxie. Fiind parte din cler, cântăreţul bisericesc trebuie să fie o persoană botezată corect (prin întreită afundare), integră psihic, … Read More

Duminicile Postului Mare – un manifest isihast

În primul mileniu, Duminicile Postului Mare au fost gîndite ca nişte prilejuri de vindecări sufleteşti pentru a putea lua parte la Patimile Mîntuitorului Iisus Hristos şi la Sfînta Sa Înviere. Dintre ele, cele care au rămas pînă astăzi neschimbate sînt … Read More