Mesaj al Părintelui Justin către fiii săi care nu au putut veni să-i ureze “La mulţi ani”

Cuvioşilor părinţi şi maice,

Am prăznuit frumos şi v-am simţit prezenţi şi pe frăţiile voastre în locul unde v-aţi născut duhovniceşte.

A fost o sinaxă de mare forţă pt. creştinătatea noastră ortodoxă. Avem deplină încredere că veţi duce mai departe această lucrare dumnezeiască legată de cea naţională prin care noi suntem legaţi şi prin care ne mântuim

Aud că veţi fi şi bucuroşi într-un viitor apropiat sau mai depărtat, cu lipsurile [pe] care le aveţi.

Veţi realiza de la maximum de durere la maximum de bucurie, prin încercările şi obstacolele care se opun.

Misiunea noastră este mare, dar cu ajutorul Celui de pe Golgota şi noi punem la temelia neamului o catapeteasmă aurită prin nevoinţele fiecăruia.

Domnul să binecuvinteze truda şi dragostea.

Protos. Justin