Să-i fim alături în rugăciune Părintelui Roman Braga

Încă un sfînt al închisorilor comuniste se pregăteşte de plecarea către Mîntuitorul Iisus Hristos, pe Care L-a iubit cu fiecare răsuflare a sa, şi către camarazii săi de suferinţă şi de biruinţă. După ce a pătimit cu mare preţ de jertfă nădejdea unei vieţi în Hristos şi a izbăvirii unui popor greu încercat de tirania satanică a marxismului, ajuns duhovnic al Mănăstirii Adormirii Maicii Domnului de lîngă Detroit, pe care a povăţuit-o cu grijă pînă în ziua de astăzi, Părintele Roman se pregăteşte de trecerea către Împărăţia cea de sus. Deşi nu mai poate vorbi, este perfect lucid şi se roagă neîncetat. Să-i fim şi noi alături în aceste sfinte rugăciuni.

Pr.Justin.Parvu.si.Pr.Roman.Braga.la.M-rea.Petru.Voda.2003.08.30

Părintele Justin Pârvu şi Părintele Roman Braga, colegi de seminar şi de închisoare, la Mănăstirea Petru Vodă, la 30 August 2003

parintii-sofian-boghiu-si-roman-braga-la-detroit

Părintele Sofian Boghiu şi Părintele Roman Braga, colegi de seminar şi de închisoare, la Mănăstirea Adormirii Maicii Domnului de lîngă Detroit