Confirmare de primire a scrisorii Mănăstirii Petru Vodă către Preşedintele României, Klaus Iohannis

Administraţia prezidenţială ne-a remis confirmarea de primire a scrisorii oficiale a mănăstirii noastre către Preşedintele României, Klaus Iohannis, prin care i s-a cerut trimiterea înapoi la Parlament a PL-x 193/2014 de modificare a OUG 31/2002.

Scrisoarea mănăstirii a fost semnată, în numele obştii, de părintele stareţ, Protosinghelul Hariton Negrea.

confirmare.de.primire.administratia.prezidentiala

*

 

Ştim din Sfînta Scriptură că Dumnezeu le va răsplăti tuturor ce vor sta de partea Adevărului şi Îl vor mărturisi după putinţă (Matthei 10:32).