Mesaj de condoleanţe al paraşutiştilor militari la plecarea dintre noi a Schimonahului Paulin Clapon

Preacuvioase Părinte Stareţ,

Trecerea la cele veşnice a tuturor celor adormiţi întru Domnul, printre care schimonahul Paulin , sublocotenent în retragere Gheorghe Clapon, reprezintă pentru militarii din Batalionul 630 paraşutişti „Smaranda Brăescu“ un moment de pioşenie, rugăciune şi adâncă recunoştinţă pentru unul din Ostaşii Domnului Nostru Iisus Hristos.

Părintele Paulin va rămâne pentru totdeauna în memoria şi rugăciunile camarazilor din Batalionul 630 paraşutişti „Smaranda Brăescu“, un model al onoarei şi dragostei de ţară a paraşutiştilor militari, un simbol al decenţei şi credinţei noastre strămoşeşti.

Vă rog să primiţi, Preacuvioase Părinte Stareţ, expresia respectului nostru deosebit, pentru un camarad de arme şi slujitor al lui Hristos care şi-a iubit ţara şi credinţa străbunilor noştri până în ultima clipă a vieţii sale.

Veşnică pomenire!

Să avem parte de rugăciunile sale!

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
BATALIONUL 630 PARAŞUTIŞTI
„Smaranda Brăescu“

COMANDANTUL BATALIONULUI 630 PARAŞUTIŞTI
„Smaranda Brăescu“
Colonel
dr. Doru-Constantin TOCILĂ