La pomenirea Cuviosului Ioan Cucuzel (sf. sec. XIII – înc. sec. XIV)

Una din cele mai frumoase şi mai cîntate dintre compoziţiile Sfîntului melurg Ioan Cucuzel, închinată Maicii Domnului: „De demult proorocii te-au numit năstrapă, toiag, lespede, chivot, sfeşnic, masă, munte netăiat, cădelniţă de aur, uşă pecetluită şi scaun Împăratului. Aliluia!”

Psalt părintele Dositei (cel orb) Katunakiotul: