Sf. Isidor Pelusiotul despre iubitorii de tulburări

Pe cel ce se bucură de lupte şi se veseleşte de tulburări, şi care se sîrguieşte mai ales a fi urît de toţi, cum l-ar putea cineva numi potrivit, decît un drac rău, care de voie şi-a schimbat firea? Deci de vreme ce Hristos munceşte aici pe draci şi mai înainte de vreme, şi acolo le-au făgăduit lor focul cel veşnic, împreună cu tatăl lor, sau încetează a lucra viaţa iubitoare de tulburare, sau cunoaşte că eşti supus de aici bătăilor, şi acolo de muncă nu vei scăpa.

(Sf. Isidor Pelusiotul, Scrisoarea 167, către Isaia soldatul)