Scurtă istorie a neumaticii byzantine şi apariţia noii metode – Monahul Filotheu

Pentru o mai bună înţelegere, a se vedea şi: