Sf. Nicolae Velimirovici – Cine se autodistruge?

Cine distruge Sfînta Treime în sufle­tul său?

E intelectualul care este cuprins de gînduri intense, dar care are simţurile tocite şi o voinţă şubredă. Dar chiar şi gîndurile sale sînt greşite, pentru că nu suit irigate cu iubire şi nu Sînt îndreptă­ţite de tendinţa de a face fapte bune.

Cine distruge Sfînta Treime înlăuntrul său?

Acesta e omul sentimental care e cu­prins total de sentimente, dar oamenii spun despre el că simţurile lui au întrecut măsura, că nu are nici raţiune, nici voinţă.

Cine mai distruge Sfînta Treime în sine?

E omul foarte activ, cu un caracter de boxer, gladiator, care e total cuprins de o voinţă puternică, dar care nu are sim­ţuri, nu are compasiune, nu are o conşti­inţă luminoasă.

În Sfînta Treime totul este sfînt: Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh. Prin urmare, şi în su­fletul întreit al omului totul trebuie să fie sfînt: cuget sfînt, inimă sfîntă şi voinţă sfîntă. De aici rezultă că în societatea umană trebuie să fie Sfînta Dragoste: sfîn­ta familie, sfînta prietenie şi sfîntul popor.

 

Sf. Nicolae Velimirovici – Tărîmul inaccesibil, Ed. Cathisma