Sf. Nicolae Velimirovici – Cine se autodistruge?

Cine distruge Sfînta Treime în sufle­tul său? E intelectualul care este cuprins de gînduri intense, dar care are simţurile tocite şi o voinţă şubredă. Dar chiar şi gîndurile sale sînt greşite, pentru că nu suit irigate cu iubire şi nu … Read More