Sf. Kyrill Fileotis – Despre legi şi guvernare

Trebuie, așadar, să păzim cu dreaptă credință legile impuse și să nu schimbăm pe nici una. Căci ceea ce se impune prin ele, chiar dacă ar părea mai rău, este mai folositor decât a le înnoi mereu, chiar dacă acest lucru ar părea mai bun. Căci așa cum trupul lipsit de suflet cade, tot așa și cetatea care nu are legi se nimicește. Cineva a spus că legile sunt sufletul cetății. Căci așa cum medicii sunt izbăvitori pentru cei ce bolesc, tot așa sunt legile pentru cei nedreptățiți. Păzind legile, scoți afară fricile. Căci în afara fricii este oricine păzește legea. Nedrepții sunt cei care nu țin legea. O cetate este guvernată perfect dacă trăiește după lege și îi pedepsește pe cei nedrepți. Căci îi nedreptățește pe cei buni cel ce îi cruță pe cei răi. Dar cei ce pedepsesc pe cei ndrepți aceștia îi împiedică pe ceilalți să nedreptățească. Două pricini mișcă pe om spre grija lui Dumnezeu, pedeapsa nelegiuirii și răsplătirea dreptei credințe. Fii drept judecător celor ce greșesc altora, și foarte milostiv cu cei ce-ți greșesc ție. Căci prin aceasta, pe de o parte vei avea slava de a fi drept și purtător de grijă. Iar pe de altă parte, îți vei arăta bunătatea sufletului și caracterul milostiv. Căci astăzi vedem contrariul. Judecător nedrept este conștința întinată.

(din Viaţa Sf. Kyrill Fileotis, în curs de apariţie la editura Doxologia din Iaşi)