Despre radiația electromagnetică pulsatorie. Cât de nocivă este tehnologia wifi-xG?

Subiectul este cât se poate de serios. De aceea, vă rog să aveți îngăduință și răbdare în cele ce urmează a vi le spune, întrucât nu sunt nici lucruri simple, dar nici total neinteligibile.

SCURTĂ INTRODUCERE.
TEOLOGIE, ȘTIINȚĂ ȘI VIAȚĂ

Depășind viziunea mecanicist-termodinamică anterioară, știința contemporană (sec. XX – XXI) confirmă viziunea teologică creștină potrivit căreia în universul material totul este informație (rațiune), vibrație, radiație, relație, principiul antropic și viziunea holografică (de la gr. όλος – tot) despre lume sugerând ideea unei simfonii raționale universale. Iar aceasta arată că lucrurile, deși într-o diversitate și complexitate uluitoare, se armonizează cauzal întreolaltă, arătând că există „mai degrabă unele pentru altele decât pentru ele însele, prin această relaţie unificatoare” (Sfântul Maxim Mărturisitorul, p. 58). În imensitatea creației, nu există nimic static și izolat nici la nivel micro, nici la nivel macro, structurile elementare (stringuri, cuante, quarcuri) sau compuse în grade diferite de complexitate (până la omul conștient de existența sa, a lumii și a lui Dumnezeu – Creatorul) „dansând” într-o minunată horă cosmică în fața căreia mintea noastră împletește două acțiuni simultane: hrănire (asimilare, acumulare, înțelegere) și uimire (contemplare). Așa înaintăm neîncetat în cunoaștere, potrivit rațiunii și mișcării noastre naturale de căutători ai originii și ai ordinii existenței și, totodată, ai iubirii interpersonale – suprema experiență care ne împlinește ca ființe create „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu”.

Dar totul vibrează în univers potrivit unei rânduieli (ordini sau „ascultări”) reglate extraordinar de fin prin cuantele și constantele universale de Dumnezeu cel Viu și Absolut (Cel de infinite ori infinit) la toate nivelurile, forțele gravitaționale, electromagnetice și nucleare (și probabil că mai există și altele încă nedescoperite, de ce nu?) păstrându-și consistența prin energiile divine necreate care au adus și țin în existență energiile create. Dumnezeu cel Necreat a creat lumea din iubirea, înțelepciunea și puterea Lui absolute și este prezent/activ în ea (dar nu se confundă cu ea) prin energiile Sale necreate (sau harul divin necreat). Astfel, din momentul zero al creației („Să fie lumină!” – Facerea 1, 3), poruncile divine creatoare, devenite legi ale naturii, au direcționat și direcționează mereu „evoluția” universului spre viață, spre mai multă viață, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu numit și „Dătătorul de viață” coordonând în mod neîncetat mersul lumii, adică „purtându-Se pe deasupra apelor” (energiilor create). Iar organizarea materiei în structurile organice vii, pe toate treptele de complexitate și varietate (acvatic, vegetal, animal, uman), mai presus de înțelegerea noastră tributară analiticii cauzalist-dialectice, rămâne una dintre tainele desfășurate de Creatorul Atotputernic în timp, cu răbdare. În fiecare vietate, de la cea mai simplă celulă vie și până la cea mai „înaltă” făptură – omul (care e un microcosmos conștient și iubitor), pulsația vieții se poate vedea/„măsura” și prin super-complexele (sincronicitate, spațialitate, stabilitate) interacțiuni electro-chimice care mișcă (fie potrivit ordinii naturale în stare de sănătate, fie altfel în stare de boală) atomii, ionii, moleculele anorganice, compușii organici, aminoacizii, proteinele, enzimele, mitocondriile, ribozomii, lanțurile de ARN și ADN, celulele, țesuturile, organele și organismele. De aceea, intervenția artificială invazivă din afară asupra vieții la nivel molecular și celular, care generează efecte distructive în viața omului și a lumii vii (boală și moarte), mai ales când în spate sunt uriașe interese politico-financiare, reprezintă un abuz și un păcat grav (o crimă) împotriva lucrării creatoare a lui Dumnezeu și a naturii.

*

Personal, primele argumente și statistici despre influența negativă a radiației electromagnetice asupra biosferei (atât la nivelul făpturilor biologice în parte (celule, țesuturi, plante, insecte, pești, păsări, animale și oameni), cât și la nivel planetar) le-am auzit la cursul de Biotehnologie din anul IV (1994) al Facultății de Automatică și Calculatoare (din Politehnica București) de la eruditul profesor academician Mihail Nicu (care era absolvent de Fizică și Medicină și a inaugurat/întemeiat domeniul Biotehnologiei la noi în țară). Pe atunci nu apăruseră încă telefoanele mobile în România, dar profesorul ne-a vorbit despre câmpul electromagnetic al liniilor de tensiune, al transformatoarelor și motoarelor mari, al releelor radio-tv și al celorlalte aparate de uz casnic (telefoane cordless, televizoare, frigidere, cuptoare cu microunde, etc.) și industrial, și despre alterarea biologiei celulare pe care acela o produce în apropiere. Evident, ne-a prezentat și marile foloase al energiei electromagnetice, dar nu a sărit peste capitolul „Riscuri și Nocivitate”.

Mai târziu, în anii următori, am mai aflat câte ceva la cursurile de Rețele de Calculatoare și Sateliți, în special despre standardele internaționale în telecomunicații, și am înțeles că, uneori, limitele „oficiale” (reglementate legal) de siguranță (ale radiațiilor electromagnetice, în funcție de frecvențele folosite) pot fi ușor măsluite (mărite) de către marile firme supranaționale de transport de date (pe fir și fără fir) care pot „cumpăra” ușor decidenții politici (agenții naționale, direcții de sănătate, autorități și inspectorate locale), așa încât să pară că nu există nici un pericol pentru populație(vezi și (prof. Andrei Drăgulinescu, p. 156 și 169-170). Oricum, și față de aceste limite, valorile câmpului electromagnetic (densitatea de putere și intensitatea câmpului electric) măsurate concret, ambiental, în jurul unor antene de celulă (relee, turnuri, stații de bază), sunt foarte mari. Plus că nu garantează nimeni că acum valorile câmpului electromagnetic din jurul antenelor-turn și chiar al modemurilor/routerelor wifi nu depășesc acum limitele de siguranță testate la montarea lor (în urmă cu ani de zile), după ce numărul și uzul aparatelor cu conectare fără fir (telefoane, tablete, televizoare, laptopuri, imprimante, camere video, ceasuri, căști, boxe, baby-monitoare, contoare, încărcătoare și alte asemenea „jucării”) s-au multiplicat de minimum 3 ori în ultimii 10 ani.

Și, apropo, de curând mi-am achiziționat (din Anglia) un aparat de măsură (Acoustimeter) a câmpului electromagnetic, aparat care m-a uimit cu valorile numerice afișate atât în apropierea (graduală) de aparatele testate, cât și ca fond remanent cumulativ (smog) de radiații captate de prin vecini (inclusiv antenele de celulă xG și routere casnice care funcționează neîntrerupt, din nefericire).

Așadar, am avut de la bun început o oarecare precauție, explicabilă, față de folosirea entuziastă a tehnologiei wifi-xG după răspândirea și la noi în țară a telefoniei mobile digitale (1995-2000) și mai ales după generalizarea folosirii routerelor wifi în domeniile casnic, economic, educațional și industrial (2008-2009). De atunci, electrosmogul a crescut considerabil (probabil în proporție geometrică sau chiar exponențială), devenind o prezență cotidiană neîncetată în viața omului contemporan și o sursă principală de îmbolnăvire a lui, mai ales în zonele „civilizate” (alături de poluarea chimică, fonică și luminoasă, ca să nu mai vorbim de poluarea ideologică indusă prin mass-media și educație). Iar bolile actuale nu reprezintă doar dereglările biologice sesizabile (adesea ușor, și prin analize medicale), ci cuprind și tulburările psihologice (adicție/demență digitalănomofobie, narcisism, patimi diverse, etc.) care nu pot fi neglijate, mai ales că sunt prezente și la copii de vârste tot mai mici…

*

În general, am o mare apreciere pentru domnul Cristian Presură în ceea ce privește cercetările și prezentările sale despre fizica din adâncul fenomenelor naturii. De data aceasta, însă, am observat în în videoclipul său „Radiația 5G, un pericol?” (https://www.youtube.com/watch?v=Lsr2yyl31js) și câteva greșeli făcute de dânsul (unele prin comitere, altele prin omitere), strecurate fie din lipsa unei informări aprofundate pe tema abordată, fie dintr-o naivitate inocentă a omului de știință idealist (cum pare), întrucât refuz să cred că face propagandă interesată folosirii nelimitate, entuziaste și iresponsabile a tehnologiei 5G (și, în general, a tehnologiei telefoniei digitale care folosește radiația electromagnetică pulsatorie). Adică, prezentarea dânsului conține câteva explicații simpliste/superficiale și asocieri/analogii nepotrivite care manipulează publicul necunoscător, în vreme ce o mulțime de alte aspecte medicale sunt total ignorate sau bagatelizate. De asemenea, stilul relaxat al prezentării, uneori cu accente comice (regizate) care vor să atragă simpatia privitorilor, dă o notă de micșorare a importanței temei abordate și a consecințelor grave ireversibile ale răspândirii globale a tehnologiei wifi-xG

De aceea, referitor la acest subiect, aș dori să menționez și eu câteva lucruri (acumulate în documentarea mea pe diverse subiecte interconectate referitoare la bioetică în ani de zile):

1. SURSE DE RADIAȚII ELECTROMAGNETICE

Până acum 120 de ani nu existau nici măcar în orașe surse de radiații electromagnetice care cumulate la nivelul unui oraș întreg să egaleze radiațiile emise de un telefon mobil. Nu mai zic de un router wifi care emite continuu, zi și noapte, sau de uriașele antene GSM-xG (de tip macrocelulă, relee) tot mai dese de pe blocuri sau de pe dealuri/munți care, odată cu trecerea de la 2G la 3G și apoi la 4G, și-au mărit banda de frecvențe (pentru susținerea traficului tot mai sporit de date și a numărului crescând de aparate conectate) și puterea de emisie de peste 10, respectiv 100 de ori. Și în cazul implementării tehnologiei 5G pe scară largă (conform unui plan gata aprobat – de către „specialiștii” plătiți – la nivel mondial), deși antenele-releu locale au putere mai mică decât turnurile 4G (sau cel puțin așa zic firmele de telecomunicații!), numărul lor crește considerabil (sunt situate la maximum 150-200 m una de alta, ca să nu mai zic sub 80 m în zone aglomerate din Statele Unite, China, Coreea, Anglia și Australia), ca și benzile de frecvențe definite, tocmai ca să se păstreze acoperirea radio cel puțin la același nivel (deși nu este așa, ci este mult mărită, evident). Din anii 2018-2019 s-a purces, așadar, la crearea de telefoane 5G și la activarea și exploatarea continuă (zi și noapte!) a mii de sateliți și a milioane de turnuri-releu terestre (de tip MIMO, cu 4-8 până la 128 de antene pe turn (transceivere), ca să poată „duce” un trafic sporit de date pentru un număr mare de transmisiuni/aparate – apropo și de internetul lucrurilor, nu doar de smartphonie!) pe tot globul, împânzind pentru început orașele mari. Cu toate acestea, unele țări manifestă precauție și întârzie să efectueze această trecere la 5G pe motive de siguranță medicală (vezi Olanda, Bruxelles-Belgia, unele cantoane din Elveția, câteva orașe din Italia și din RusiaNoua Guinee; Franța nu acceptă wifi-ul la grădinițe, ș.a.); nu s-au aruncat înainte cu elanul proletar al progresiștilor naivi, care nu știu și nici nu vor să fie conștienți de riscurile/pericolele reale iminente.

2. FAKE PROPAGANDA ȘI PERICOLELE REALE

Propaganda mediatică uriașă doar a avantajelor și a viitorului strălucit în plan social/educațional/medical/mediatic al tehnologiei 5G nu anulează dezavantajele și pericolele (privind sănătatea și conduita oamenilor) care există în mod real și vin la pachet cu primele. Nu e un lucru rău în sine că vrem să folosim tehnologia în sensul ușurării muncii fizice și a comunicării dintre noi, că vrem nu doar un smartphone, ci și un smarthome, că visăm să fim plimbați cu smartcar-uri în smarttown-uri ș.a.m.d., dar, atenție!, nu trebuie să ne lăsăm existența condiționată de lucruri artificiale (sau chiar virtuale) care impun ființei noastre alte ritmuri de viață (la toate nivelurile: biologic, psihologic și social) și alte valori decât cele naturale – date nouă de Dumnezeu prin creație -, adaptate/armonizate la maximum firii noastre, cosmosului în care trăim și destinului nostru transcendent în ascultare de El și de legile firii. Pentru că această de-reglare a ritmurilor naturale înseamnă tulburări, boli, moarte treptată. Mai ales că se profilează tot mai clar faptul că ritmul grăbit de viață (inclusiv precocitatea noilor generații care au acces haotic și nelimitat la informații în „secolul vitezei” noastre după ce?) și „lumea” mașinilor/roboților (în general tehnologiile de ultimă oră și inteligența artificială) tind să ne acapareze și să ne altereze (bio)ritmurile, nevoile, căutările și valorile naturale, inducându-ne și iluziile unei existențe terestre fără griji/spaime/cenzuri metafizice, plină de bunăstare tehnologică și de mândria autonomiei ateist-materialiste (autodeificarea).

În general, propaganda oficială susține următoarea teză: „chiar dacă există o expunere cumulativă la diferite surse de emisie a undelor, nivelul global de expunere este, per total, extrem de scăzut (deci sigur pentru populație) și este reglementat de normele internaționale fixate de ICNIRP (densitatea de putere maximă acceptată medical fiind 10 W/m2 sau 1 mW/cm2), deoarece, până în prezent, nu a fost stabilit faptul că telefonul mobil are un efect dăunător asupra sănătății, pentru că radiațiile lui nu sunt ionizante”, repetând acest refren, ca și cum doar această părere ar acoperi realitatea, ignorându-se voit și, desigur, interesat, opinia contrară. Din nefericire, și dl. Presură, dar și alți influenceri internauți semidocți promovează ideea că studiile din cealaltă tabără nu le par convingătoare (de parcă ei ar fi o mare instanță științifică mondială și trebuie lămuriți!), deși nici măcar nu le cunosc și nici nu vor să le cunoască. Propagandiștii nu par interesați de faptul că sunt scrise în urma unor cercetări serioase de mari personalități ale culturii contemporane muult mai pregătite ca ei în ale biochimiei și medicinii…

Consider că lozinca „5Geu, e dreptul meu, nu îmi face nici un rău!” (repetată cu frenezie proletară digitală de nenumărații ignoranți inconștienți, manipulați și încolonați în urma influencerilor de carton virtual) este unul dintre cele mai răspândite fake meme-uri care virusează astăzi mințile tinerilor expuși și așa multor influențe nefaste (alcool, droguri, promiscuitate sexuală, muzică psihedelică, violență, „socializare” virtuală necenzurată, infracționalitate de tot felul). Iar huiduielile lor asupra celor care le atrag atenția „că nu tot ce zboară se mănâncă, ci te mai și mănâncă!” (apropo și de undele electromagnetice!) îmi amintesc de mânia bolșevică a activiștilor comuniști din anii 1945-1950 și a liberalilor neomarxiști din ultima vreme; în lipsa argumentelor trec la calomnii abjecte și bășcălii mitocănești tipice primitivilor, acuzându-i, culmea, pe cei ce le vor binele (dar sunt considerați de ei noii „dușmani ai poporului” sau opozanții progresismului liberal) de toate ororile medievale…

3. RADIAȚIA ELECTROMAGNETICĂ ARTIFICIALĂ
ȘI BIOSFERA

Trebuie să spunem de la bun început că radiația electromagnetică artificială (produsă de toate emițătoarele wifi-xG mari și mici) afectează întreaga biosferă (floră și faună) nu atât datorită puterii de emisie, cât mai ales datorită modului pulsat al emisiei (stroboscopic, discontinuu, care modulează în frecvență succesiuni/pachete de biți, tipic transmisiei digitale) și expunerii nelimitate în timp. Sute de specii de plante și animale se îmbolnăvesc (până la moarte) și-și dereglează metabolismul și orientarea în spațiu (cum sunt albinele și păsările) sub influența acestui invadator invizibil și tăcut care le cucerește și otrăvește mediul de viață. Încă și microorganismele (sau microbii – viruși, bacterii, arhaea, fungi) prezente pe pământ, în aer, în apă și pe pielea/blana/penajul viețuitoarelor sunt dereglate, putând să devină și mai virulente (datorită dereglării și intoxicării interne, le crește și lor contagiozitatea) în cazul invadării și infectării „gazdelor”, expuse și ele radiațiilor („gazdelor” le scade imunitatea). De asemenea, și microbiomul intestinal suferă același proces de îmbolnăvire de la radiații, afectând și metabolismul digestiv al gazdelor. Și mai trebuie făcută o precizare: pe Pământ nu există în mod natural radiații electromagnetice pulsate (în spectrul KHz-THz) decât „accidental” în cazul fulgerelor și în(tre) celulele vii (la intensități și durate foarte-foarte mici, ele asigurând metabolismul bio-electro-chimic celular). Această activitate electro-chimică naturală a formațiunilor celulare este decisiv perturbată atunci când este interferată de radiații electromagnetice pulsate exterioare de putere mult superioară și pe o durată infinit mai lungă decât durata proceselor moleculare și celulare naturale.

Lumina solară (tot o radiație electromagnetică și ea, de spectru foarte larg, de la infraroșu la ultraviolet), chiar dacă depășește uneori (nu doar în cazul exploziilor solare, ci și în miezul zilelor obișnuite) limitele de siguranță medicală (provocând chiar arsuri ale pielii și insolații), prin faptul că este o radiație continuă (organismul obișnuindu-se cu ea, adaptându-se în timp util), nu este atât de nocivă oamenilor și animalelor pe cât este de nocivă radiația pulsată a emițătorilor digitali care au puterea de emisie de sute și mii de ori mai mică decât a soarelui. Altă mențiune: un om poate rezista unui curent continuu de mii de volți (tensiune) și de amperi (intensitate) în cazul unui fulger, dar este răpus de un curent alternativ de 300 V la 50 Hz (cu creșterea frecvenței de schimbare a câmpului electromagnetic, este clar că nocivitatea lui crește, chiar dacă scade puterea lui). Probabil că și există studii științifice care fac această comparație cantitativă a expunerii ființelor vii la câmpurile electrice și magnetice naturale continue (generate de Soare, Pământ și Lună, de exemplu) benefice vieții și la cele oscilatorii artificiale de frecvență mare (MHz-GHz) care, adesea și prea mult, strică „rânduiala” naturală. Și în această reglare fină optimală a valorilor câmpurilor electromagnetic și gravitațional de pe Pământ, propice vieții organice, putem vedea atotînțelepciunea lui Dumnezeu și purtarea Lui de grijă față de lume, vietăți și oameni! De aceea se cuvine să manifestăm și noi înțelepciune și grijă față de viața noastră și a planetei întregi.

Consecințele patologice ale radiației electromagnetice pulsatorii emise de releele celulare se pot constata, așadar, în întregul ecosistem, având loc un proces de „electrificare” nu numai a văzduhului, ci și a apei și a pământului aflate în pânza de radiații, și nu doar în zonele urbane, unde, oricum, „valorile metrologice – determinate pe orizontala limitrofă, pe o profunzime de sute de metri – ale câmpului electromagnetic generat de staţiile de bază GSM (prin antenele direcţionale aferente), amplasate pe terasele superioare ale clădirilor sunt cu mult superioare valorilor limită admise (vezi și aici) de legislaţia carenţială în vigoare în interiorul incintei pe toate nivelurile construcţiei. Legislaţia europeană – neasimilată în România – prevede că este interzisă amplasarea antenelor directive în zonele intens populate.” (dr. Mircea Duzineanu, p. 237).

În apropierea oamenilor (în casă, pe masă și în pat chiar, ca să nu zic și lipite de corp uneori) cele mai frecvente antene de emisie a radiației electromagnetice sunt cele ale noilor telefoane mobile (cu toate celelalte aparate din „categoria smart”: tabletă, laptop, mouse, router, ceas, căști, boxe, televizor, etc.) care emit pulsat și radial (în toate direcțiile), adesea full-time. Iar efectele nocive ale radiației electromagnetice pulsatorii la om generate de tehnologia wifi-xG nu se rezumă doar la „încălzirea cu un grad a pielii” (efectul termic vizibil al microundelor), care este o minciună „veselă”, servită de dl. Presură pentru liniștirea și captarea simpatiei auditoriului neinformat. Pentru că, de fapt, nu doar se încălzesc, ci sunt afectate fiziologic și altfel decât termic pielea și țesuturile din adâncime, aflate în vecinătatea telefonului (situat în zona de „ardere” – cam până-n 25-30 cm distanță). Penetrarea și absorbția radiației electromagnetice în țesuturi se produc instantaneu, generând în timp multiple efecte negative în compoziția și funcționarea celulelor expuse, ajungând chiar până la otrăvirea lor. Din fericire, o parte din aceste efecte negative se resorb tot în timp, mult mai îndelungat însă, după încetarea poluării radio respective, formațiunile afectate revenind în metabolismul natural (e vizibilă și aici inerția naturii de a-și păstra și de a reveni la rânduiala fixată de Creatorul ei). Dar o altă parte, remanentă, marchează viața celulelor expuse definitiv și irecuperabil.

Este unanim recunoscut faptul că influența radiației electromagnetice asupra biologiei celulare cumulează acești patru factori importanți: banda de frecvență, puterea de emisie, durata expunerii și zona expusă a corpului, efectele produse fiind atât termice, cât și non-termice (interferarea fenomenelor electro-chimice la valori mult mai mici ale puterii radiației decât cele provocatoare de efecte termice).De exemplu, se știe că celulele neuronale sunt foarte sensibile la temperatură – deteriorarea acestora având loc la temperaturi de doar puțin peste 40°C. Dar țesuturile vii conțin celule de mii de tipuri (și în celule sunt mii de molecule, mitocondrii, metalo-enzime și lanțuri proteice) care schimbă controlat (prin bariere/filtre electro-chimice) între ele substanțe și energie electrică (vezi și pompele ionice din membranele celulelor) la viteze foarte mari (comparabile cu semnale în spectrul MHz-GHz), celule mai mult sau mai puțin sensibile la pulsațiile de câmp electromagnetic pe timp îndelungat care induc și efectul de rezonanță. Astfel, în timp, pe lângă efectul termic incontestabil (vorba ceea, și oul se prăjește treptat, pe măsură ce apa se evaporă), au loc interferarea, tulburarea și alterarea unor vibrații, ritmuri, biocâmpuri și activități electro-chimice moleculare, celulare (care conduc și la deteriorarea/descompunerea și fizică a unor moleculele, proteine, cromozomi și celule), de țesuturi și de organe (în funcție de densitatea și compoziția țesuturilor care le compun și de absorbția radiației electromagnetice în ele), chiar și ale întregului organism. Se știe că din punct de vedere al expunerii în timp, routerul (a cărui emisie radială „bate” spre 250 m) care funcționează continuu este mai nociv decât telefonul mobil (care „bate” spre 5 km și care nu e trecut și folosit decât sporadic pe mod wifi-xG). Nu mai vorbim de releele xG care și ele funcționează full-time și leagă sute de aparate simultan! Trebuie să mai știm, de asemenea, că un turn celular (releu) 5G poate conecta până la 10.000 de aparate simultan, iar un telefon 5G are 4 antene și se poate conecta la 4 antene-releu diferite (uneori nefiind plasate pe același turn), astfel putându-se multiplica traficul de date și implicit electrosmogul, care crește considerabil, datorită reflexiei și dispersiei undelor, în spații mărginite de pereți metalici (automobile, autobuze, tramvaie, trenuri, etc.).

4. CERCETĂTORI, CERCETĂRI
ȘI REZULTATELE LOR CONCRETE

Asupra temei poluării electromagnetice numeroși oameni de știință din întreaga lume, dar și din România, și-au concentrat și-și concentrează atenția cu multă migală. Pe baza studiilor întreprinse uneori în ani de zile, foarte mulți profesori, medici și cercetători în biochimie și bioelectronică susțin faptul că radiația electromagnetică pulsatorie (xG, WiFi, WiMax, bluetooth, GPS) aproape omniprezentă (departe de lozincile și speranțele deșarte ale neștiutorilor tefeliști) este foarte nocivă pentru organismul uman și pentru mediul înconjurător.

Amintim câteva personalități care au sesizat aceste lucruri nu doar în lumea academică, ci și în cea publică/politică: dr. Martin Blank, dr. Martin Pall, prof. David Servan-Schreiber, dr. David Carpenter, dr. Lennart Hardell, Joel Moskowitz, prof. Leif Salford, dr. Paul Dupont, Sharon Goldberg, Olle Johansson, Hugh Taylor, dr. Dietrich Klinghardt, Paul Raymond Doyon, prof. Costel Stanciu, prof. Andrei Drăgulinescu, dr. Mircea Duzineanu, Adrian Vornicu ș.a.) în mii de pagini de cărți și studii bine documentate. „Este ştiut că în ultimii 30 de ani au fost publicate peste 25.000 de articole şi tomuri în domeniul efectelor biologice provocate de câmpurile electromagnetice, cu opinii controversate, dar în ultimul timp cu accente tot mai aprofundate asupra precauţiei expunerii de lungă durată, la acest nou mediu artificial de existenţă a vieţii.” (dr. Mircea Duzineanu, p. 232) Pe lângă apelul internațional din 2015 împotriva implementării 5G semnat de sute de oameni de știință și medici recunoscuți pe plan mondial, amintim aici și cea mai recentă conferință online (The 5G Summit, 1-7 iunie 2020) care a reunit mărturiilor multor specialiști în această direcție de cercetare.

S-a constatat, așadar, că radiația electromagnetică determină la om apariția unor tulburări și afecțiuni precum: distrugerea barierei hemato-encefalice sau dintre sânge și creier (la o densitate de putere de doar 50 μW/cm2 timp de o oră, se produce invadarea și otrăvirea creierului cu albumină (efecte patologice vizibile) – Salford, 2003), dureri de ochi și de cap, agitație, neatenție, oboseală, insomnie (melatonina nu se sintetizează suficient), stres, diabet, obezitate, depresie, tulburări neurologice degenerative (ADHD, OCD, autism, epilepsie, tumori, Alzheimer, scleroză multiplă), imunitare (de la 1 μW/cm2 în sus – Novoselova, 1999), endocrine, cardio-vasculare (aritmii, tromboze, hipertensiune) și respiratorii (este afectată inclusiv absorbția oxigenului de către globulele roșii în alveolele pulmonare), digestive, articulare, îmbătrânire prematură, dermatite (inclusiv arsuri), infertilitate progresivă (peste 1 μW/cm2 – Avendano, 2012), alterare genetică (peste 6 μW/cm2 – Phillips, 1998), leucemie (peste 5 μW/cm2 – Dolk, 1997) și cancer, etc. (prof. Andrei Drăgulinescu, p. 151-155, 223-224 și Raportul BioInitiative 2012 p. 96-97) De asemenea, în Bibliografia de la cap. 9 sunt enumerate câteva studii științifice foarte bine documentate, care au și ele o bibliografie bogată, demnă de toată atenția noastră.

Să reținem o afirmație importantă: „două minute de conversaţie la un telefon celular (aproape de ureche) pot produce vătămări ale barierei sânge-creier, iar două ore de conversaţie neîntreruptă la un telefon celular pot duce la vătămarea permanentă a creierului; de asemenea, radiaţia „indirectă” (provenită de la alte persoane care vorbesc lângă noi la telefonul mobil) poate fi la fel de nocivă. (…) Profesorul Leif Salford, eminent om de ştiinţă, specialist în domeniu (cercetător în neuro-oncologie la Facultatea de Medicină a Universităţii din Lund, Suedia), a declarat: Un adolescent care ţine un telefon mobil la cap o jumătate de oră sau mai mult pe zi va avea Alzheimer la 30 de ani.” (prof. Andrei Drăgulinescu, p. 148 și 157; Marc Cendrier).

Nu trebuie omis nici faptul că noile tehnologii asigură suportul mecanismului (de manipulare mondială și control) care consolidează înregimentarea ideologică și social-politică generală (în statul totalitar global) și dependențele psihologice (și cu efecte fiziologice, desigur) ale oamenilor de televizor, internet, jocuri, filme, „news”, fantasme de tot felul (nu doar sexuale) și influențarea în rău a funcționării creierului, a ritmurilor și câmpurilor biologice naturale. Asta ca să nu mai vorbim de deformările în gândire și în duh ale patimilor „înțepenite” în sufletele oamenilor de informațiile toxice transmise ca niște virusuri „mintale” (meme-uri care se propagă și se dezvoltă în imaginația omului căzut) prin mijloacele de comunicare în masă ce folosesc din plin și tehnologia xifi-xG!…

Însă oamenii de știință precauți afirmă că, în urma expunerii cotidiene (accidentale sau ocupaționale/profesionale) îndelungate, radiațiile neionizante generează efecte la fel de nocive ca și radiațiile ionizante (UV, X, gamma, nucleare) care produc alterare genetică și cancer. Studii foarte riguros elaborate și documentate referitoare la efectele biologice negative ale radiațiilor electromagnetice găsim în Raportul BioInitiative 2012, iar tabelul cu statistici extrem de concise se poate vedea la paginile 94-104.

Concluziile tuturor cercetărilor le putem aduna în cuvintele următoare: „limitele de expunere la radiaţii, stabilite de organismele internaţionale de reglementare sunt periculos de largi. În acest interval, chiar şi la valori de 9.000 (!!!) de ori mai mici, există cazuri de afectare sau îmbolnăvire. Noile abordări se referă la necesitatea reconsiderării acestor limite şi la o abordare precaută. (…) Doctorul Barrie Trower, specialist în armele cu microunde, atrage atenţia asupra faptului că iradierea cu microunde este foarte periculoasă, extinderea necontrolată a sistemelor de telefonie mobilă fiind cel mai grav genocid (!!!) pe care această planetă l-a cunoscut vreodată. (…) În pofida adevărurilor scoase la iveală, organismele de reglementare ICNIRP şi SCENIHR s-au remarcat prin ignorarea dovezilor rezultate din studiile independente şi aprecierea celor oficiale. ICNIRP, ca organism principal de reglementare, nu a revizuit încă limitele de expunere, deşi au existat numeroase dovezi medicale. În prezent, nivelul maxim de expunere reglementat de ICNIRP este de 9.000.000 (!!!) de ori mai mare decât valoarea considerată nepericuloasă, adică 0,000.001 W/m2.” – (drd. ing. Iulian Olieș).

Profesorul Olle Johansson de la Departamentul de Neuroștiințe al Universității Karolinska din Stockholm (Suedia) susține că: „Până și câmpurile electromagnetice cu niveluri de doar 1/100.000 din cele la care suntem expuși în mod curent de la telefoanele mobile s-a descoperit că perturbă funcționarea complexă electrică desfășurată la nivel celular, producând vătămări ale ADN-ului, proteinelor, neuronilor și proceselor oxidative. Cu toate acestea, noi am permis dezvoltarea unui electrosmog de proporții aproape de neimaginat!”. Iar reputatul dr. Paul Dupont afirmă că „radiaţiile electromagnetice neionizante, chiar la nivele scăzute şi în doze reduse sunt capabile să afecteze funcţionarea celulelor vii, în particular a ADN-ului, precum şi funcţionarea normală a glandelor, în special glanda pineală (epifiza) care asigură rezistenţa împotriva cancerului” (dr. Mircea Duzineanu, p. 232-233).

Datorită scăderii drastice a imunității, oamenii aflați pe termen lung într-o baie (care se dorește a fi și mai intensă, atenție, prin implementarea 5G și a internetului lucrurilor!) de radiații electromagnetice devin foarte vulnerabili în fața bolilor, afecțiunile minore căpătând adeseori foarte rapid complicațiile și „gravitatea” unor boli cronice, iar în plan social („ajutate” și de propaganda mediatică alarmist-apocaliptică) „dimensiunile” unei pandemii (asta apropo și de mascarada mondială Covid 19). Iar pentru restaurarea sănătății și a imunității este nevoie, într-adevăr, de o dezintoxicare completă, de o eliminare (cât mai mult posibil) a tuturor surselor toxice (chimice, electromagnetice, mentale și comportamentale) pentru organism, nu doar de o revenire la un mod de viață natural (alimentație sănătoasă și cumpătată, ritm echilibrat muncă-odihnă, igienă fizică și psihică, mișcare) susținut și de câteva suplimente minerale benefice corpului uman (Zinc, Seleniu, Magneziu, Siliciu, Vitaminele C și D, ș.a. ) (bioetician Virgiliu Gheorghe).

Revenirea la viața naturală înseamnă, de fapt, reordonarea/rearmonizarea ființei omului cu energiile necreate ale Duhului Sfânt și Dătător de viață Care este prezent în toate făpturile naturii create de Dumnezeu și Care le susține în mișcarea lor naturală. Mai mult, când omul se pocăiește, când se oprește de la săvârșirea actelor păguboase și bolnăvicioase și se oferă/nevoiește într-o viață curată/detoxificată sub toate aspectele, adică dorește să facă voia lui Dumnezeu (spre binele lui și al altora), atunci Dumnezeu Însuși îi vindecă (și uneori chiar foarte rapid, în chip minunat) bolile/dereglările în plan biologic, suspendând legea a doua a termodinamicii care guvernează mersul bolii spre moarte (descompunere, entropie maximă) prin revărsarea intensă a harului/energiilor Duhului Sfânt care străbat toată creația și o umplu de viață. Deci vindecarea deplină a omului se face în mod conștient printr-o relație vie cu Dumnezeu Atotțiitorul și Mântuitorul lumii și printr-o revenire la rânduiala naturală de viață.

5. ALIMENTAȚIE ȘI RADIAȚIE.
CARE E MAI NOCIVĂ?

Este adevărat că și mâncarea de tip fast-food, grăsimile, zahărul și sarea în exces, ca și alcoolul, fumatul și drogurile, toate aceste abuzuri sau „alegeri pe care noi le facem” (cum zice dl. Presură) voit și conștient afectează starea noastră de sănătate trupească, mai ales în condițiile sedentarismului lumii moderne. Anatomia și fiziologia omului sunt aceleași pentru fiecare dintre noi, cu mici condiționări genetice care ne fac suficient de originali în interiorul aceleiași firi umane, așa încât să nu ne trebuiască alte diferențieri forțate nenaturale… Iar sănătatea reprezintă o stare de armonie și bunăstare biologică, psihologică, spirituală și socială vrednică de dorit și de păstrat ca un drept fundamental și natural de origine divină (prin creație) și umană (prin educație). De aceea, orice atentat împotriva ei reprezintă un act criminal cu efecte înlănțuite pe termen nelimitat (prin alterarea genetică și culturală produsă). Deci nu poți pune pe scara nocivității alimentația greșită/otrăvită (pe care o alegem noi deliberat și care, da!, se vede și cu ochiul liber) înaintea radiației wifi-xG (care nu e aleasă de noi – ci de corporații transnaționale – și nu se vede cu ochiul, dar care există în jurul nostru și provoacă în tăcere efecte negative clare în planul fiziologic al vieții noastre). Alimentația proastă (parte a poluării chimice) și radiația (poluarea) electromagnetică sunt la fel de grave și de periculoase pentru sănătatea umană (personală și socială), mai ales când știm că unele alimente procesate (fructe în special, dar nu numai) sunt trecute prin băi de radiații și de substanțe chimice auxiliare (coloranți, conservanți, emulgatori, stimulatori de gust, antibiotice, etc.) ca să „reziste” mai mult, devenind mai „arătoase” și mai toxice totodată. E drept că ce se vede pare mai convingător decât ce nu se vede, dar asta nu trebuie să ne grăbească decizia (cu consecințe ireversibile și pe termen lung) pe care trebuie s-o luăm referitor la precauția folosirii cât mai puțin a aparatelor conectate prin tehnologia wifi-xG. Din nefericire, am întâlnit personal cazuri de oameni care au făcut tumori la cap, cancer și leucemie datorită și expunerii cotidiene îndelungate la radiații electromagnetice. Unul, prieten, a și murit…

6. RECOMANDĂRI ȘI AVERTIZĂRI

Mai mulți medici și cercetători în domeniu recomandă să folosim calculatorul conectat prin cablu la rețeaua de internet și telefonul mobil în convorbiri (recomandate a se limita la 5-6 minute chiar de OMS) pe speaker (dacă se poate) de maximum 25 minute pe zi în total, cu conexiunea wifi-xG activată doar în timpul transmiterii datelor proprii, deci cât mai puțin semnal de date activ.

Iar telefonul nu trebuie ținut uzual în buzunare la pantaloni, la piept, în mână, ca un accesoriu indispensabil, ci într-o gentuță, separat, cât mai departe de corp.

De asemenea, routerul wifi ar trebui închis cât mai mult timp, nu doar noaptea, mai ales că nu ai motive să-l folosești continuu (plus că-i iradiezi și pe vecini).

Mulți vor zice acum „Păi, tot orașul este împânzit de wifi-xG, chiar toată țara, toți suntem într-o baie foarte densă de radiații care nu depinde de noi.”. Așa este, dar a avea emițătorul de microunde deschis tot timpul și în apropierea ta (chiar lipit de corp) e o alegere proprie cu consecințe negative asumate (conștient sau nu) și inevitabile, chiar iremediabile, pe termen lung…

Cei mai vulnerabili la radiația wifi-xG sunt femeile gravide și pruncii nenăscuți (a căror fragilitate este unanim recunoscută), copiii și bolnavii (cu imunitatea scăzută). „Cel mai rău lucru în această situaţie este că generaţia tânără este cel mai mult expusă pericolului. Copiii şi adolescenţii sunt cei care utilizează cel mai mult telefoanele mobile. Şi exact la aceste vârste creierul este cel mai expus: aproximativ două treimi din creierul copilului sunt afectate de radiaţii, în timp ce la un adult radiaţiile penetrează doar o treime din creier, ceea ce este oricum prea mult!” (prof. Andrei Drăgulinescu, p. 171) Alte sfaturi și recomandări privind folosirea și conviețuirea cu tehnologia wifi-xG se pot găsi la prof. Andrei Drăgulinescu, p. 203-220, 224-225 și aici).

7. „PRINCIPIUL PRECAUȚIEI” ȘI LEGEA EUROPEANĂ.
ATITUDINEA RESPONSABILĂ ÎN SOCIETATE

În final, trebuie să amintim că, „recunoscând potenţialele riscuri pentru sănătate, datorate expunerii la câmpuri electromagnetice penetrante, legislaţia europeană lasă totuşi loc acţiunii ştiinţifice benefice, adoptând „principiul precauţiei” înscris în Tratatul Uniunii Europene (art. 130R – Maastricht – 07.02.1992), care stipulează că atunci când există elemente ştiinţifice suficiente, în absenţa unor certitudini sau probe absolute, autorităţile trebuie să protejeze, înainte de toate, cetăţenii, contra riscurilor şi prejudiciilor cauzate de expunerea la câmpuri electromagnetice, prin luarea de măsuri care să vizeze prevenirea unui risc potenţial de afectare gravă a sănătăţii” (dr. Mircea Duzineanu, p. 236). Societatea civilă responsabilă trebuie să cunoască aceste lucruri și să opună rezistență legală în fața noii dictaturi politico-financiar-medicale transnaționale, care, fără nici o informare și consultare publice reale, vrea să impună în cazul implementării tehnologiei 5G (ca și în cazurile vaccinării și donării de organe) „legiferarea conceptului de „obligativitate” și „consimțământ prezumat”. (…) A prezuma consimțământul populației printr-un text de lege, mai ales în contextul aplicării unui act medical, înseamnă a declara întreaga populație a țării ca total lipsită de discernământ, iar în consecință, având în vedere că întregul bord al conducerii României face parte din aceeași populație a țării, rezultă că toți guvernanții, parlamentarii, conducerile autorităților de stat sunt declarați și ei lipsiți de discernământ.” (Av. Marina Alexandru – interviul este excepțional în întregime!) Cu toate acestea, deși nouă (oamenilor simpli) ni se spune că radiațiile nu sunt nocive, autoritățile și instituțiile statului primesc „spor de antenă” pentru că-și desfășoară activitatea în câmp electromagnetic!!!

Prin urmare, repet, alegerea este a fiecăruia dintre noi, dar în funcție de ea putem să milităm public și pentru sănătatea celor de lângă noi. Nu cred că merită să ne înconjurăm, în mod euforic și pătimaș cu tot mai multe „jucării” toxice, pe care le mai și plătim, și cu care ne lăsăm distrași, adesea, de la treburile noastre mai importante în viață. Este timpul să priveghem și să cugetăm bine, să cercetăm atent toate aspectele inovațiilor tehnicii actuale și să nu luăm automat de bună mieroasa propagandă oficială a robiilor/dependențelor „tehnologice” care promovează transumanismul în fundal ca nouă religie seculară a omenirii căzute, dornice de o nouă (dez)ordine mondială, unde omul să nu-și mai amintească originile și ordinile divine care au luminat omenirea de-a lungul istoriei (naturală, rațională și tradițională). Și, da!, cunoscând legislația europeană referitoare la „principiul precauției”, trebuie și să luăm o poziție fermă în comunitate, ca o mare familie creștină unită, dornică să trăiască potrivit firii și chemării noastre la viață veșnică.

8. CONCLUZII

Dumnezeu cel Viu și Iubitor – Sfânta Treime – Creatorul și Tatăl nostru nu ne-a părăsit într-o lume haotică și fără sens duhovnicesc, care tinde să-i devină din leagăn al vieții un „mormânt văruit” și tapetat de tehnologie. Riscăm, vorba dictonului, să nu mai vedem pădurea din cauza copacilor, adică să nu mai relaționam benefic și armonios cu natura (în care trăim și din care ne și hrănim cel puțin biologic, dacă nu și teologic) din cauza noilor (din unelte deveniți) idoli tehnologici care ne filtrează vederea realității din jur și ne fac să-i venerăm pierzând multă vreme înaintea lor. Riscăm să înlocuim în preocupările noastre cotidiene teologia (experiența naturală directă a cunoașterii lui Dumnezeu) cu tehnologia, și să înlocuim viața spirituală cu viața virtuală, mutilându-ne sufletele făcute „după chipul lui Dumnezeu” (dornice de viață, iubire și bucurie eterne) și transformându-le în caricaturi pseudo-intelectuale, lipsite de Duhul Sfânt și Viu al lui Dumnezeu, dar „posedate” de iluziile autonomiei („fac ce vreau eu!”) și de duhurile răutății…

Natura înconjurătoare este în continuare frumoasă și „bună foarte”, asigurându-ne cele pentru traiul zilnic. Cuvântul (Logosul) divin creator este Cel ce i-a dat frumusețea și puterea de a ne hrăni spiritual (cu rațiunile inteligibile prezente în natură) și material pentru întreținerea vieții noastre trupești. Dar Logosul dumnezeiesc creator al naturii este și în miezul (cuvintele) Scripturii. S-a întrupat și S-a arătat nouă ca să-L cunoaștem, să-L iubim și, prin unirea cu El, să dobândim viața Lui. Mântuitorul Iisus Hristos este cu noi în Biserica Sa Dreptmăritoare; iar comuniunea, comunicarea și cuminecarea noastră personală reală cu El, mai tare, mai fină și mai simplă decât orice tehnologie a viitorului, ne poate lumina cu adevărat și vindeca de toate dereglările/bolile trupești și sufletești. El este Calea, Adevărul și Viața noastră și doar în El ne împlinim destinul nemuritor și fericit.

9. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Alte informații utile puteți găsi și în materialele următoare (cercetându-le, eventual, și bibliografia aferentă fiecăruia):