Cele mai frumoase cîntări pentru cei adormiţi

Compoziţiile de mai jos sînt tradiţional ortodoxe, patristice.

“Sfinte Dumnezeule” se cînta odinioară la slujbele obişnuite de înmormîntare, la scoaterea celui adormit din pridvorul bisericii. Cele mai vechi manuscrise cunoscute ale acestei partituri sînt din secolul XVII, deşi, ca stil aparţine genului asmatic-papadic din secolele XII-XIII (nu ni s-au păstrat decît foarte puţine manuscrise cu cîntări asmatice de anterioare anului 1204).

Interpretarea este a grupului psaltic Byzantion din Iaşi:

“Plîng şi mă tînguiesc” este o compoziţie de la Mănăstirea Neamţ, cel mai probabil a Schimonahului Iosif (+1820), protopsaltul obştii Sfîntului Paisie Velicicovschi (+1794). Interpretează aceiaşi psalţi:

*