Părintele Justin Pârvu: „o atitudine duşmănoasă, mistic-religios, măsurile de reeducare nu au avut nici o influenţă asupra lui”

Ministerul Afacerilor Interne, Dir. III-a,
302/M/413.620 din 27 dec. 1961

Strict secret, S.C. 16, ex. nr.1

Către M.A.I. – Serviciul “C”

din dosarul Pr. Justin.pages from P 013516_003La adresa dv. nr. 14/815.466 din 13 noiembrie a.c. şi urmare adresei noastre cu acelaşi număr din 8 decembrie a.c., vă facem cunoscut că Direcţia III-a nu este de acord cu punerea în libertate din lagăr de muncă a legionarului PÎRVU IUSTIN născut la 10 febr. 1919 în comuna Călugăreni, fiul lui Gheorghe şi Ana, fost şef de grup F.D.C., în prezent aflat în colonia de muncă Periprava.

Sus-numitul şi în prezent are o atitudine duşmănoasă, mistic-religios, iar în discuţiile purtate cu el în luna nov. 1961, a dovedit că măsurile de reeducare nu au avut nici o influenţă asupra lui. I s-a propus colaborarea cu organele noastre însă a refuzat afirmînd că “nu vrea să mai pună o picătură în paharul de suferinţă al legionarilor şi că preferă să rămînă în colonie”.

Dir-III-a opiniază pentru prelungirea internării în lagăr de muncă a legionarului PÎRVU IUSTIN cu încă 36 de luni.

Locţiitor şef Direcţie,
Colonel de securitate Rusu Emanoil

Ptr. Şeful Serv. Independent
Căpitan de securitate Culcea Cornel

*

Mulţumim Civic Media şi CNSAS pentru aceste materiale.