Securitatea “poporului” despre Părintele Justin: „Rugăm a lua măsuri ca cel în cauză să nu fie pus în libertate.”

Ministerul Afacerilor Interne, U.M. 0123/E
Nr. 00850724 din 3 Ianuarie 1959

Strict secret

Către Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă – Serv. Evidenţă.

Pages from P 013516_003La adresa Dvs. Nr. T.M. 147109 din 24.XI.1958 privind pe deţinutul contrarevoluţionar PÎRVU IUSTIN, căruia îi expiră pedeapsa la data de 9 ianuarie 1959;

Vă facem cunoscut că sus-numitul a fost propus să i se fixeze loc de muncă, urmînd a vă comunica ulterior durata pedepsei şi numărul ordinului Ministrului Afacerilor Interne, prin care i s-a fixat loc de muncă.

Rugăm a lua măsuri ca cel în cauză să nu fie pus în libertate.

Şeful U.M. 0123/E Buc.
Colonel, Nedelcu

*

Mulţumim Civic Media şi CNSAS pentru aceste materiale.