Rugăciunea “Tatăl nostru” în aramaică

Rugăciunea este rostită de părintele ierodiacon Meletie Shattahi al Patriarhiei Antiohiei.