Nae Ionescu – Ce este erezia

Unde nu e antinomie, încetează dogma; căci avem de-a face cu o afirmaţie raţională, cu o propoziţie ştiinţifică; ce nevoie să mai credem, ce nevoie să ne mai purificăm prin rugăciune şi faptă?
Dar unde nu e dogmă, încetează religia. Şi cădem iarăşi în lotul raţiunii, care nu poate pătrunde în intimitatea obiectului religios, şi nici nu-l poate cuprinde în totalitatea lui.
De aici, tinerii mei prieteni, şi erezia; care nu e decât o afirmaţie raţională unilaterală, aşezată în locul adevărului absolut, cu pretenţii de adevăr absolut. Căci doar asta însemnează airesis: alegere, aplecare spre ceva, deci uni-lateralitate. Erezia este unilaterală chiar când – după împrejurări – natura ei mistică e de netăgăduit; pentru că la originea ei stă tot un act de alegere al raţiunii.

6 Septembrie 1926