Arhim. Hariton – Numai energiile necreate ale Duhului Sfînt vor birui nanotehnologiile