Pentru adevăr: starea sănătăţii Părintelui Justin Pârvu este stabilă

Hristos a înviat!

Întrucît unii din fraţii noştri au obiceiul de a da mai departe ştiri neverificate, fără să afle sursa şi veridicitatea lor, confirmăm la această oră, 12:35 (ora Bucureştiului), azi, 22 Mai 2013, că starea sănătăţii Părintelui Justin Pârvu este stabilă. Sfinţia sa s-a odihnit foarte bine, după ce aseară a mîncat nişte supă şi a băut o cană de ceai, iar între orele 2 şi 4 dimineaţa a ascultat din chilia sa slujba Sfintei Liturghii săvîrşită la Mănăstirea Paltin.

Noi ne rugăm mai departe pentru însănătoşirea părintelui stareţ. Orice schimbare majoră a stării sănătăţii sale va fi comunicată aici. Rugăm pe toţi cei de bună credinţă care au acces la pagina noastră să nu preia ştiri şi informaţii despre starea Părintelui Justin Pârvu din nici o altă sursă. Starea sănătăţii sale nu va putea fi influenţată de zvonuri şi păreri, ci doar de rugăciunile Bisericii, ale noastre, ale tuturor.

Mulţumim, în numele părintelui stareţ, tuturor celor ce ne sînt alături alăturîndu-ni-se în rugăciune şi celor ce nu dau mai departe zvonuri alarmiste, fără nici un fel de temei.

Actualizare 1 (Miercuri, 22 Mai 2012, ora 23):

Mai mult de 200 de preoţi şi diaconi au venit şi au slujit în seara aceasta, începînd cu ora 18, Taina Aghiasmei şi Taina Sfîntului Maslu la Mănăstirea Paltin, pentru însănătoşirea Părintelui Justin Pârvu. De asemenea, multe sute de mireni, fii duhovniceşti ai părintelui şi închinători ai mănăstirilor noastre au fost de faţă şi s-au rugat cu zdrobire de inimă pentru sănătatea sfinţiei sale. La sfîrşit, pr. Mihai Valică a ţinut un scurt cuvînt de mîngîiere şi de îmbărbătare în rugăciune pentru cei prezenţi.

În numele Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu le mulţumim tuturor clericilor şi mirenilor care au venit să ni se alăture în rugăciune în aceste clipe de încercare. De asemenea, mulţumim şi obştii Părinţilor Efrem Filotheitul şi Paisie din Arizona, precum şi celorlalţi fraţi ortodocşi din toate părţile ţării şi ale lumii întregi care ne-au fost şi ne sînt alături în rugăciune în aceste clipe. Dumnezeu le va răsplăti tuturor dragostea ce o poartă Părintelui Justin şi avem nădejde că toate aceste rugăciuni sînt şi vor fi lucrătoare.

Părintele Arhimandrit Justin Pârvu a ascultat toată slujba din chilia sa şi i-a primit cu drag pe clericii care au venit să-l ungă cu untdelemn, întru numele Domnului. Cîţiva preoţi, fii duhovniceşti ai Părintelui Justin, i-au adus duhovnicului lor spre închinare racle cu părticele de Sfinte Moaşte, de la mai mulţi Sfinţi Doctori-fără-de-arginţi şi grabnic tămăduitori. Fie ca rugăciunile Bisericii luptătoare şi ale Bisericii triumfătoare să îşi arate roadele cît mai degrabă!

Jertfa clerului si a poporului pentru Parintele Justin

 

Actualizare 2 (Joi, 23 Mai 2013, ora 17):

Părintele Arhimandrit Justin Pârvu se simte astăzi mai bine decît ieri şi aşteptăm semnele medicale ale unei schimbări majore în bine, continuîndu-se tratamentul de terapie intensivă şi de recuperare. Astăzi a mîncat puţin; sfinţia sa este liniştit şi s-a odihnit mai bine decît zilele trecute.

Pe cei care doresc să-l vadă sănătos pe Părintele Justin îi chemăm să fie alături de noi la Taina Sfîntului Maslu, săvîrşită în fiecare zi în ambele mănăstiri de un sobor de preoţi, şi îi rugăm să aibe credinţă că dragostea lor trece şi prin uşile încuiate, ce se vor deschide de îndată ce Dumnezeu îl va întări şi îl va tămădui pe părintele nostru duhovnic. Amin.

Actualizare 3 (Vineri, 24 Mai 2013, ora 23:00):

Astăzi dimineaţă, în jurul orei 11, obştea de călugări a Mănăstirii Petru Vodă a fost primită de părintele stareţ, care, deşi slăbit, s-a bucurat să îi vadă pe ucenicii săi. Începînd cu ora 17, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Teofan al Moldovei, sosit la Mănăstirea Paltin, a săvîrşit Taina Sfîntului Maslu împreună cu cîţiva preoţi şi diaconi, pentru Părintele Arhimandrit Justin Pârvu. La sfîrşit a ţinut un scurt cuvînt de îmbărbătare pentru maicile şi mirenii care erau de faţă.

Starea sănătăţii părintelui este stabilă; nu sînt schimbări majore. În ambele noastre mănăstiri se săvîrşeşte zilnic Taina Sfîntului Maslu; toţi cei ce vor să ni se alăture în rugăciune sînt bineveniţi, atît clerici şi monahi, cît şi mireni, ştiut fiind că adevărat şi prea-adevărat este cuvîntul Domnului nostru Iisus Hristos care zice “Amin grăiesc vouă, că dacă doi din voi se vor uni pe pămînt pentru tot lucrul ce vor cere, va fi lor de la Tatăl Meu care este în ceruri” (Matthei 18:19).

Mitropolitul Teofan binecuvintind pe Pr. Justin 24.05.2013

Mitropolitul Teofan la Taina Sfîntului Maslu la Mănăstirea Paltin (Vineri, 24 Mai 2013)

Mitropolitul Teofan ungînd cu untdelemn maicile şi credincioşii prezenţi la Taina Sfîntului Maslu la Mănăstirea Paltin (Vineri, 24 Mai 2013)

Actualizare 4 (Sîmbătă, 25 Mai 2013, ora 21:25):

Astăzi Părintele Justin a primit întreaga obşte de 160 de maici şi surori a Mănăstirii Paltin. Deşi foarte slăbit şi fără putinţa de a vorbi tare, s-a bucurat de fiecare dintre cei ce l-au cercetat.

În vizită la părintele stareţ a fost astăzi şi doctorul Dan Tudor Eniu, medicul care l-a operat în săptămînile din urmă, şi care ne-a declarat că, medical vorbind, nu poate să explice cum analizele Părintelui Justin sînt de două ori mai bune decît în ziua externării, şi cum se poate ca un organism atît de slăbit să aibă o vitalitate atît de puternică. “E limpede că ceea ce se întîmplă acum cu Părintele Justin este lucrarea şi puterea lui Dumnezeu”, a spus domnia sa. Privitor la acuzele nefondate ce i-au fost aduse, dr. Dan Tudor Eniu ne-a confirmat că în absolut toate aspectele clinice (intervenţiile chirurgicale, tratamentul, etc), deciziile i-au aparţinut Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu, şi nu domniei sale, şi că afirmaţiile sînt documentate şi semnate de Părintele Justin şi se pot găsi în arhiva spitalului.

Medical vorbind, părintele stareţ acuză de cîteva ori pe zi insuficienţe respiratorii (pentru care a început să primească tratament), este foarte slăbit şi are nevoie de rugăciuni şi de înţelegere. Cu toţii aşteptăm să treacă efectele post-operatorii şi nădăjduim că puterea rugăciunii smerite şi cu pocăinţă, împreunată cu aceea a Sfintelor Liturghii şi a Sfintelor Masluri vor aduce însănătoşirea pe care şi Părintele Justin şi-o doreşte.

Primind pe fiii şi fiicele sale duhovniceşti, părintele stareţ a refuzat să se despartă de sufletele mai slabe care au venit să-şi ia rămas bun. Neputînd să le vorbească şi să le explice că alta este voia şi dorinţa sa, s-a întors dinspre cei ce veniseră pentru aceasta, dar s-a bucurat, de multe ori cu lacrimi, împreună cu cei ce i-au urat sănătate şi viaţă îndelungată.

Actualizare 5 (Duminică, 26 Mai 2013, ora 20:25):

După ce astă noapte a trecut prin cîteva ceasuri de insuficienţă respiratorie, în cele din urmă astăzi dimineaţă, Duminică, 26 Mai 2013, Părintele Justin a putut să se odihnească destul de bine, tratamentul administrat făcîndu-şi pe deplin efectul.

Prin mila lui Dumnezeu şi pentru rugăciunile tuturor celor ce îl iubesc, aceste complicaţii s-au micşorat vizibil, iar astăzi părintele stareţ a avut o poftă de mîncare cu mult mai mare decît în ultimele două luni de zile şi a mîncat un pic mai mult decît de obicei. Acestea ar putea fi primele semne clinice de biruinţă asupra bolii, chiar dacă pînă la restabilirea sănătăţii mai este încă mult.

Ca şi observaţie asupra acestei pagini de prezentare a mănăstirii noastre şi a Părintelui Arhimandrit Justin Pârvu, în ultimele 24 de ore au avut loc mai multe zeci de atacuri informatice asupra sitului nostru. Dacă atacatorii sînt români, îi rugăm să îşi încerce măiestria pe alte situri, neavînd nimic de cîştigat din lupta împotriva Părintelui Justin şi a mănăstirilor sale.

Actualizare 6 (Luni, 27 Mai 2013, ora 14:10):

Părintele Justin a reuşit să doarmă destul de liniştit după ora 3 noaptea şi s-a odihnit bine pînă aproape de prînz, trezindu-se uneori. Este mai limpede decît ieri şi mai liniştit, respiraţia fiind bună şi neavînd nevoie de oxigen. În general, este cu puţin mai bine decît ieri.

Se vede, astfel, că Dumnezeu nu trece cu vederea iubirea de fii a celor ce se roagă pentru Părintele Justin. Crucea acestei boli pe care şi-a asumat-o duhovnicul nostru pentru fiecare din noi începe să fie cu mult mai uşor de purtat pentru sfinţia sa cu cît fiecare dintre noi înţelegem cît de mare este importanţa rugăciunii cu pocăinţă şi cu smerenie. Cu atît mai grabnică va fi, aşadar, însănătoşirea Părintelui Justin Pârvu, cu cît mai grabnic cei ce se roagă pentru el se vor spovedi curat şi se vor împărtăşi.

Obştile Mănăstirilor Petru Vodă şi Paltin

19 Comments on “Pentru adevăr: starea sănătăţii Părintelui Justin Pârvu este stabilă”

 1. Pingback: Părintele Justin s-a întors la mănăstirea Petru Vodă | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

 2. Pingback: Preoţii sunt chemaţi la Sfântul Maslu pentru Părintele Justin la mănăstirea Petru Vodă, miercuri, ora 18 | Saccsiv's Weblog

 3. Pingback: Pentru adevăr: starea sănătăţii Părintelui Justin Pârvu este stabilă | Binevestitorul

 4. Pingback: Un Sfant Maslu ca o inima mare pentru Parintele Justin. Peste 200 de preoti si diaconi au slujit la Petru Voda pentru sanatatea Duhovnicului Neamului | Victor Roncea Blog

 5. Pingback: O INIMĂ de rugăciune pentru Părintele Justin | Saccsiv's Weblog

 6. Pingback: PELERIN ORTODOX » Pentru adevăr: starea sănătăţii Părintelui Justin Pârvu este stabilă

 7. Pingback: FOTO+VIDEO: Sfantul Maslu pentru Parintele Iustin cu peste 200 de preoti si diaconi la Petru Voda – Ortodox in Tara Fagarasului

 8. Pingback: O INIMĂ de rugăciune pentru Părintele Justin | † APOLOGETICUM: Ortodoxie, neam şi ţară

 9. Pingback: Peste 200 de preoți, toți o inimă și o rugăciune: Taina Sfântului Maslu pentru însănătoșirea Părintelui Justin | ATITUDINI – Revista Mănăstirii Petru Vodă

 10. Pingback: Peste 200 de preoți, toți o inimă și o rugăciune: Taina Sfântului Maslu pentru însănătoșirea Părintelui Justin | Binevestitorul

 11. Pingback: FOTO/VIDEO: IPS Teofan l-a vizitat pe Parintele Justin Parvu si a savarsit taina Sfantului Maslu. Preoti si mireni sunt asteptati zilnic la Manastirea Petru Voda la slujbele pentru insanatosirea Duhovnicului Neamului | Victor Roncea Blog

 12. Pingback: FOTO/VIDEO

 13. Pingback: Mitropolitul Moldovei, IPS TEOFAN a savarsit Sfantul Maslu si a citit rugaciunea de dezlegare pentru PARINTELE IUSTIN PARVU: "Sa ne rugam Domnului sa se faca voia Lui" (video) - Razboi întru Cuvânt - Recomandari

 14. Pingback: Parintele Justin a primit toate cele 160 de maici de la Petru Voda, cu lacrimi in ochi | Victor Roncea Blog

 15. Pingback: Mariana Gurza – Blog » Blog Archive » Victor Roncea: “IPS Teofan l-a vizitat pe Părintele Justin Pârvu și a săvârșit taina Sfântului Maslu…”

 16. Pingback: Mariana Gurza – Blog » Blog Archive » Victor Roncea: “Părintele Justin a primit toate cele 160 de maici de la Paltin – Petru Vodă, cu lacrimi în ochi”

 17. Pingback: Starea părintelui Justin Pârvu – Duminică, 26 mai 2013 | Binevestitorul

 18. Pingback: Luni, 27 Mai 2013 – Starea părintelui Justin Pârvu | Binevestitorul

 19. Pingback: Patimirile Parintelui Justin si dragostea ucenicilor sai. VIDEO | Victor Roncea Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *