Părintele Justin s-a întors la Mănăstirea Paltin

Sîmbătă, 1 Iunie a.c., întreaga obşte a Mănăstirii Petru Vodă a prăznuit cu fast pe Sfîntul Mucenic Iustin Filosoful, iar la Mănăstirea Paltin s-a făcut o foarte frumoasă slujbă de Priveghere cu o seară înainte, urmată de Sfînta Liturghie în dimineaţa primei zile de vară. Părintele stareţ s-a împărtăşit din nou cu Trupul şi Sîngele Domnului după rînduiala preoţilor, iar după amiază s-a odihnit.

 

Preoti la slujba Sfintului Mucenic Iustin Filosoful

Copii din Petru Vodă la slujba Sfintului Mucenic Iustin Filosoful

Fiii săi duhovniceşti i-au adus ca de obicei cu această ocazie foarte multe icoane, flori, torturi şi prăjituri, iar părintele s-a bucurat de dragostea lor şi a mulţumit pentru daruri, arătînd oarecare regret că încă nu-i poate primi.

Doctorul Dan Tudor Eniu a venit pe la orele prînzului pentru o vizită medicală. Domnia sa s-a declarat uimit că starea pacientului său este mai bună faţă de momentul externării şi chiar faţă de ultima sa vizită, făcută Sîmbătă, 25 Mai, şi s-a declarat foarte mulţumit de asistenţa medicală profesionistă ce i se acordă Părintelui Justin 24 de ore din 24.

Cu toate acestea, complicaţiile, pe fondul vîrstei şi al bolii, sînt în continuare un motiv serios de îngrijorare din punct de vedere al firii, dar un motiv de sporire a rugăciunii, precum este şi scris: “Căci nu voim, fraţilor, ca voi să nu ştiţi de necazul nostru, care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiaţi, încît nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viaţă. Ci noi, în noi înşine, ne-am socotit ca osîndiţi la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morţi, Care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta şi ne izbăveşte şi în Care nădăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutîndu-ne şi voi cu rugăciunea pentru noi, aşa încât darul acesta făcut nouă, prin rugăciunea multora, să ne fie prilej de mulţumire adusă de către mulţi, pentru noi.” (II Corinteni 1:8-11, Apostol ce se citeşte la Taina Sfîntului Maslu).

Ieri, Duminică, 2 Iunie a.c., s-a împărtăşit din nou la Sfînta Liturghie, preoţii aducîndu-i Sfîntul Disc şi Sfîntul Potir din altarul bisericii, iar după amiaza s-a odihnit. Cu vădită dorinţă de a birui boala şi încrezător că aceasta este Voia lui Dumnezeu pentru cuvioşia sa, a cerut seara puţină mîncare şi a acceptat să facă unele mişcări de gimnastică recuperatorie, bine-ştiind, cu dreaptă-credinţă, că “totul este cu putinţă la Dumnezeu”.

Apoi, deoarece starea vremii s-a înrăutăţit şi umezeala atmosferică a ajuns la cote greu de suportat pentru un bolnav imobilizat la pat, chiar dacă instalaţia de dezumidificare a funcţionat fără încetare în ultimele 24 de ore, Părintele Justin Pârvu şi-a exprimat dorinţa de a se reîntoarce la Mănăstirea Paltin, în chilia în care a locuit în ultimii ani, unde condiţiile climatice sînt mai potrivite pentru însănătoşirea sa, şi pentru a evita de acum înainte insuficienţele respiratorii.

Astăzi, 3 Iunie a.c., după ce dimineaţa cîţiva monahi au încercat felurite soluţii cît mai efective pentru reducerea umidităţii, părintele stareţ a chemat patru din părinţii mănăstirii ca să le confirme că este dorinţa sa personală ca pentru motive de sănătate să meargă la chilia spitalului din Paltin şi că vrea ca toată frăţimea să rămînă în pace şi în bună înţelegere.

Ambulanta la Manastirea Petru Voda 3 Iunie 2013

Astfel, pe la orele 16, părinţii şi mirenii prezenţi în mănăstire l-au putut zări preţ de o clipă pe Părintele Justin. După ce a fost dus în chilia în care a stat în ultimii trei ani şi toată aparatura medicală necesară a fost mutată la etajul doi al spitalului Mănăstirii Paltin, sfinţia sa a mulţumit personal celor prezenţi pentru efortul pe care l-au făcut, iar echipa de pe ambulanţă a plecat sărutîndu-i mîna.

Iar fiindcă unii dintre noi, din pricina suferinţei sau a grijii, au uitat, le reamintim că “nădejdea nu ruşinează” şi că “credinţa este adeverirea (ipostasul) celor nădăjduite”, precum spune Sfîntul Apostol Pavel. Drept aceea sîntem recunoscători Domnului şi Dumnezeu nostru, Care plineşte făgăduinţele Sale şi ale Cărui cuvinte sînt dătătoare de viaţă, că ascultă rugăciunile drept-credincioşilor acestui popor şi că drept urmare a lor şi a milostivirii Sale, părintele nostru stareţ se simte în fiecare zi un pic mai bine, prin harul Duhului şi a Sfintelor Taine, întărindu-se pentru dragostea care ne leagă pe toţi întru Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia fie-I slava în veci. Amin.

Obştile Mănăstirilor Petru Vodă şi Paltin

Precizare:

Privitor la anumite dorinţe cu valoare testamentară referitoare la Mănăstirea Petru Vodă ce au fost publicate pe internet în ultimele zile fără consimţământul Părintelui Justin, aşteptăm de la nişte inimi de creştini să şteargă orice postare de acest fel, cu atît mai mult cu cît testamentarul este încă în viaţă şi sănătatea sa se îmbunătăţeşte în fiecare zi.

Cu dragoste şi supunere fiască, atît cinul monahal de la Petru Vodă, cît şi mulţimea ucenicilor Părintelui Justin respectă şi vor respecta, cu întreagă conştiinţă şi evlavie, ORICE porunci, rânduieli şi dorinţe ale sfinţiei sale, ca unele ce arată Voia şi Darul lui Dumnezeu, apărându-le cu toată binecuvîntarea sa de învăţăturile răstălmăcite şi de rău-voitori. Ca şi Evangheliile, ele sînt pentru cei ce cred şi le împlinesc, nu pentru cei ce le contestă.

În conformitate cu preţuirea discreţiei pe care orice ucenic al lui Hristos o lucrează, după porunca Domnului Însuşi, publicarea unor informaţii de către persoane din afara mănăstirii fără acordul explicit al părintelui stareţ este o ofensă la adresa cinstirii cuvioşiei sale.

Pace şi luminare să dea Dumnezeu tuturor!

Obştea Mănăstirii Sfinţilor Arhangheli