Iubitorii de Sfinţi Mucenici sînt aşteptaţi la Mănăstirea de la Poarta Albă în Duminica Sfinţilor Români

În Duminica Sfinţilor Români, toţi iubitorii de Mucenici cei de un cuget şi o simţire sînt aşteptaţi să se alăture preoţilor, monahilor şi monahiilor ce vor veni să prăznuiască pomenirea jertfei mărturisitoare a celor fără de mormînt care s-au săvîrşit pentru mîntuirea noastră în lagărele de exterminare de la Poarta Albă – Canal.

Sîmbătă, 6 iulie se va face priveghere, începând cu orele 20.00, iar Sfînta Liturghie de Duminică va începe la orele 8.00. Se va sluji afară, în altarul de vară al viitoarei mănăstiri construită pe locul fostei colonii Galeşu.

Parintele-Justin-la-Poarta-Alba

Veniţi, iubitorilor de Mucenici, luminat să săvârşim pomenirea purtătorilor de lupte, zicând: Bucuraţi-vă, luminătorilor a toată lumea, care în temniţă pentru neam v-aţi jertfit; bucuraţi-vă, cei ce cu moartea voastră credinţa aţi pecetluit; bucuraţi-vă, cei ce din cursele înşelătorului ne izbăviţi! Veniţi, dar, toţi iubitorii de neam pe purtătorii de chinuri a lui Hristos să-i cinstim cu laude şi cu cântări duhovniceşti; pe propovăduitorii credinţei şi apărătorii neamului creştinesc, pe izvorul cel pururea curgător, din care izvorăsc credincioşilor tămăduiri.

Pomenirea mucenicilor săvârşind dumnezeieşte, veniţi, iubitorilor de Mucenici, să ne bucurăm şi cu cântări încununându-i să binecuvântăm pe Dătătorul de biruinţă Hristos.

Veniţi iubitorilor de Mucenici, duhovniceşte săvârşind sfinţită pomenirea cetei celei de Dumnezeu încununată a Mucenicilor cei arătaţi de curând, a junghierii celei fără prihană ce s-a jertfit cu osârdie pentru Hristos, împreună-ostăşirea cea aleasă a miilor de sfinţi, cu sfinţenie să strigăm către dânşii: Zdrobiţi semeţia vrăjmaşilor celor fără de Dumnezeu şi mântuiţi pre norodul cel bine credincios de toată împresurarea, prin rugăciunile voastre!

Obştile Mănăstirilor Petru Vodă şi Paltin