Ieromonahul Leonid despre recunoştinţă şi discernămînt

Video source missing

Predica ieromonahului Leonid Nica despre recunoştinţă şi discernămînt, ţinută Duminică, 18 Ianuarie 2015, la Mănăstirea Petru Vodă.