O scurtă istorie grafică a creştinismului de la începuturi pînă azi

Materialul video de mai jos a fost creat de cîţiva cercetători occidentali cu ajutorul unui soft dedicat. Clipul video are neajunsul de a nu face vreo distincţie între ortodoxia apostolică şi patristică, pe de o parte, şi feluritele erezii, pe de altă parte, însă este destul de exact.

În privinţa României, răspîndirea creştinismului istoric nu este ilustrată corect. Cercetările din ultimele decenii cu privire la trecerea Sfinţilor Apostoli Andrei şi Filip (din cei 12 Apostoli) pe teritoriul actualei Românii sînt confirmate de tradiţia istorică surprinsă acum 100 de ani de respondenţii lui Nicolae Densuşianu: Comunităţi întregi de pe cuprinsul României actuale se considerau atunci (înainte de răspîndirea învăţămîntului de stat obligatoriu şi a manualelor de istorie) ca fiind urmaşe ale dacilor ce au primit creştinismul direct de la cei doi sfinţi apostoli. Alte comunităţi, continuatoare ale coloniştilor romani din secolul II, considerau a fi primit creştinismul de la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (care propovăduiseră la Roma); mare parte din armata romană era deja creştină la anii 102-106.

Să nu mire pe nimeni că pe actualul teritoriu al Chinei şi al Mongoliei începuse o puternică propovăduire creştină în veacul al VII-lea. Această realitate este confirmată de către descoperiri arheologice recente şi de către apariţia mănăstirilor tibetane, palide imitaţii ale chinoviilor creştine nestoriene.

The Spread of the Gospel from Western Conservatory on Vimeo.