Îndemnul Sfîntului Vasilie cel Mare către tînăra generaţie

 1. Să aveţi curăţie sufletească, nepătimire trupească, păşire blândă, grai cumpănit, cuvânt cu bună rânduială, hrană şi băutură măsurată, înaintea celor mai mari tăcere, înaintea celor mai înţelepţi luare-aminte, la cei mai bătrâni supunere.
 2. Să aveţi spre cei asemenea cu voi şi spre cei mai mici dragoste nefăţarnică; de cei răi, pătimaşi şi iubitori de trup să vă depărtaţi.
 3. Puţin să grăiţi, iar mai mult să înţelegeţi.
 4. Să nu fiţi fără de socoteală în cuvânt.
 5. Să nu prisosiţi cu vorba.
 6. Să nu fiţi îndrăzneţi la râs.
 7. Cu sfiala să vă împodobiţi şi cu femeile cele necurate să nu vorbiţi.
 8. Să aveţi în jos privirea, iar sufletul sus.
 9. Să fugiţi de cuvintele cele împotrivă.
 10. Dregătorie dăscălească să nu doriţi.
 11. Cinstea acestei lumi întru nimic s-o socotiţi.
 12. Iar de ar face cineva vreun bine spre folosul altora, de la Dumnezeu plata s-o aştepte şi veşnica răsplătire de la Iisus Hristos, Domnul nostru.

Extras din Vieţile Sfinţilor pe luna Ianuarie, ediţia Mănăstirii Sihăstria, 2001.