Zbor de elitre

Se numesc „elite”. Elite la delapidat idei şi fonduri, poate, după cum zice şi vorba: „La plăcinte, înainte, la război, înapoi”. Se numesc „intelighenţie”. A fi intelectual înseamnă a înţelege şi a avea idei, şi, să ne fie cu iertare … Read More

Petre Ţuţea – Despre gust

Gustul are rădăcini în noi şi în afară de noi. Iraţional, subtil şi supărător, el merge de la materialitatea fiziologică pînă în zona ideală a valorilor spirituale. Cineva, dintr-o generaţie mai veche, voia să scrie o logică a proverbelor, în … Read More

Titu Popescu – De la paradox la paradoxism

Nota redacţiei: Publicăm acest text din două considerente: 1. pentru că uzurparea paradoxului şi distrugerea funcţiunii raţionale şi supra-raţionale de a-l pătrunde sunt cele mai importante arme antiumane folosite în secolul XXI în toate domeniile (de la teologia ortodoxă pentru … Read More

Filosofia celor din afară (un text vechi de 1800 de ani)

Fericitul Apostol Pavel le scrie corintenilor care locuiesc în Laconia, în Grecia: „Iubiţilor, adevărat vă spun, înţelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu” (I Cor. 3:19). Nu vă spun aceasta la întâmplare: mie mi se pare că începutul acestei … Read More

Îndemnul Sfîntului Vasilie cel Mare către tînăra generaţie

Să aveţi curăţie sufletească, nepătimire trupească, păşire blândă, grai cumpănit, cuvânt cu bună rânduială, hrană şi băutură măsurată, înaintea celor mai mari tăcere, înaintea celor mai înţelepţi luare-aminte, la cei mai bătrâni supunere. Să aveţi spre cei asemenea cu voi … Read More

Categoriile estetice în concepția lui Evanghelos Moutsopoulos

Schema de faţă este alcătuită de filosoful grec Evanghelos Moutsopoulos pentru a defini marile (şi în parte chiar şi micile) categorii estetice. Ea nu necesită multe comentarii, acestea găsindu-se în cartea în care a fost tipărită, Categoriile estetice: introducere la … Read More

Sf. Ioann Damaschin – Introducere elementară în dogme

Introducere elementară în dogme prin graiul lui Ioann smeritul monah către Ioann, prea-cuviosul episcop al Laodichiei. <Cuvînt înainte> Întru numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh, al unei întreit-ipostatice şi închinate Dumnezeiri, al celei De-o-fiinţă şi De-viaţă-începătoare Treimi, … Read More